Woord van de voorzitter

5 minuten politieke moed voor oranje bedrijven

Bij het schrijven van dit editoriaal zijn de gesprekken tussen de coalitiepartners binnen de Vlaamse Regering over hoe het verder moet met de instandhoudingsdoelstellingen en de programmatorische aanpak stikstof nog steeds bezig. Na meer dan twee jaar gepalaver hebben we nog steeds niets nieuws om aan onze “oranje” landbouwers te melden. De tijd dringt nochtans, wij en de betrokken landbouwers willen nu duidelijkheid over hun toekomst.

lees meer

ACTUEEL

ABS wil meer zekerheid voor de Vlaamse veehouders

Het Algemeen Boerensyndicaat neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse Regering in het dossier van de Europese natuurdoelstellingen van 30 november ll.. De kleurcodes groen, oranje en rood waarmee veehouders eind 2014 ingelicht werden over hun respectievelijk verwaarloosbare of grotere impact op nabijgelegen Habitatgebieden (Natura2000) blijven overeind. Daarmee komt de Vlaamse Regering niet tegemoet ... lees meer

Hoe maak ik mijn waterschadedossier aan?

Wateroverlast mei-juni 2016 is erkend als Algemene Ramp Zoals u al wellicht vernomen heeft is de regenperiode met overmatige wateroverlast (26 mei tot 27 juni 2016) erkend door de Vlaamse regering als Algemene Natuurramp. Op 31 oktober is het besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wat betekent dat vanaf die datum de getroffenen juist geteld 3 maand tijd krijgen om hun dossier in te dienen. Dus moeten alle dossiers binnen zijn vóór 31 januari 2017. lees meer

Aanhoudende droogte van september brengt de aardappeloogst in gevaar

Vele burgers vinden het reuzeleuk: alle dagen mooi weer. Voor de landbouw is dit echter van het goede te veel! 2016 zal een jaar worden dat de boeren niet gauw zullen vergeten! Na de lange buitengewoon natte periode van mei – juni waardoor enorme schade aan de bodemtextuur en landbouwteelten is veroorzaakt, worden de landbouwers geconfronteerd met een nieuw schadefenomeen: een droogte die reeds 6 weken aanhoudt. lees meer

MARKTPRIJZEN

Varkensprijzen

De VEVA-Producentenprijs van 25-11-2016 met een totaal van 8 706 gemelde varkens voor week 48; Prijs: 1,224 (+0,024 tov week 47) ----------------------------------------- De VLAAMSE BIGGENPRIJS (VBP) van 24-11-2016 voor week 47 Prijs: 36 € (+2)

lees meer

Aardappelpraatje

Zie je op Interpom… Hoe de niet-ingevulde contracten geregeld worden is nogal verschillend van geval tot geval. In Nederland verwacht men geen probleem hieromtrent, alleen zullen er minder overtonnen zijn. In gevallen waar er slechts één koper is of waar men de regenschade gemeld heeft en het contract naar beneden is aangepast, verwacht men geen problemen. In de andere gevallen verwacht Toestand van de markt: Prijs PCA/Fiwap ex BTW op 22 november 2016: Bintje 22,5 – 25 euro, Fontane en Challenger: 22,5 – 25 euro. Belgapomprijs ex BTW op 18 november 2016: voor Bintje, Fontane en Challenger: 22,5 euro

lees meerbuilt by ITAF Design , a division of ITAF