Woord van de voorzitter

Op kruissnelheid vooruit! Of toch maar weer achteruit?

We zijn de grote schoolvakantie en het bouwverlof gestart, vele niet-landbouwers zetten de activiteiten een tijdje op een heel laag pitje en liggen op één of ander zonnig strand of in de tuin te genieten van een paar weken betaald verlof. “Welverdiende rust” heet dat dan en dat nemen we niemand kwalijk, alleen moet er door ons in deze periode keihard doorgewerkt worden willen we over afzienbare tijd de vruchten van onze arbeid plukken. Dat laatste lukt echter niet altijd en dat werkt ook al eens op het gemoed. De resultaten van de Crelan-vertrouwensindex

lees meer

ACTUEEL

GEVOLGEN VAN DE SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN VOOR DIVERSE STEUNMAATREGELEN EN VOOR DE MESTBANKVERPLICHTINGEN

Door de slechte weersomstandigheden van de laatste weken is voor veel landbouwers het teeltplan danig in de war gestuurd. De landbouwers hebben heel wat vragen over de noodzaak tot aanpassing van de initieel aangegeven teelten in de verzamelaanvraag en over de mogelijke gevolgen voor de diverse steunmaatregelen en mestbankverplichtingen. Na een overleg met de landbouworganisaties verduidelijkt Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij wat van de landbouwers in dit verband verwacht wordt. lees meer

Overvloedige regenval: erkenning voor een algemene ramp?

De overvloedige regenval van het begin van deze week leidde tot ongekende situaties, waarvan hierna een zeer beperkt aantal voorbeelden. In Dadizele stonden verschillende straten in het centrum rond de bekende basiliek blank. Het pas aangelegde bufferbekken kon het water van de Heulebeek niet opvangen. Al het water uit de regio passeert in Dadizele. De gemeente Moorslede kondigde dan ook het gemeentelijk rampenplan af. Ook in Roeselare en ... lees meer

Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2015

Melkvee, vleesvee en varkens forse daling – akkerbouw stijgt licht Het jaar 2015 was duidelijk een slecht jaar voor de melk- en vleesveesector maar nog relatief goed voor akkerbouw en dit dankzij betere aardappelprijzen. Voor de varkenshouderij daalt de semi-brutowinst per productieve zeug en voor vleesvarkens vrije kweek en op contract, en dit ondanks de gedaalde voederprijzen. .... lees meer

MARKTPRIJZEN

Varkensprijzen

De VEVA-Producentenprijs van 15-06-2016 met een totaal van 8184 gemelde varkens voor week 29; Prijs: 1,293 (+ 0,002 tov week 28) ----------------------------------------- De VLAAMSE BIGGENPRIJS van 14-07-2016 voor week 28 Prijs: 37 € (=)

lees meer

Aardappelpraatje

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 12 juli 2016 (week 28) Schade opmeten? De regen is gestopt! Nu is het kijken naar de schade. Wat we nu duidelijk vaststellen is dat percelen waarop gewerkt is voor dat deze klaar waren of die in te natte omstandigheden zijn geplant of gezaaid de symptomen van ernstige schade goed zichtbaar worden: suikerbieten vergelen, aardappelvelden blijven er dunnetjes bij staan. Velen zullen verschieten van de onrechtstreekse schade die pas later zichtbaar wordt. De plaag is overal aanwezig, maar is op de meeste plaatsen onder controle. De knolzetting is vaak aan de matige kant en de knollen zijn nog zeer klein voor de tijd van het jaar. Een aantal variëteiten (Agria en aanverwanten) hebben last van gekloven knollen zelfs al zijn deze nog zeer klein. Dit zal zorgen voor een groot percentage uitval. Ook dit is het gevolg van de regen en kan als schade worden aangegeven... Toestand van de markt: Prijs PCA/Fiwap ex BTW op 12 juli 2016: Bintje: 10,0 – 12,5 euro/100 kg/Fontane: 20 euro. Belgapomprijs ex BTW op 8 juli 2016: geen notering

lees meerbuilt by ITAF Design , a division of ITAF