Woord van de voorzitter

MAP 5 baart ons zorgen!

We hebben kennis gemaakt met de MAP-man van de Mestbank. Een mooi initiatief om de land- en tuinbouwers attent te maken op de noodzaak om accuraat met mest om te springen. Het is een sensibiliserende actie met een informatieve en educatieve inslag. We kunnen alleen maar de raad geven aan onze collega’s om deze boodschappen goed te lezen en toe te passen. Daarnaast kwam recent het heuglijke nieuws dat ...

lees meer

ACTUEEL

Opgelet, collega landbouwers! DINSDAG 31 MEI, UITERSTE WIJZIGINGSDATUM VAN DE VERZAMELAANVRAAG

31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. ... lees meer

Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2015

Melkvee, vleesvee en varkens forse daling – akkerbouw stijgt licht Het jaar 2015 was duidelijk een slecht jaar voor de melk- en vleesveesector maar nog relatief goed voor akkerbouw en dit dankzij betere aardappelprijzen. Voor de varkenshouderij daalt de semi-brutowinst per productieve zeug en voor vleesvarkens vrije kweek en op contract, en dit ondanks de gedaalde voederprijzen. .... lees meer

ABS-Bemestingstabel

lees meer

MARKTPRIJZEN

Varkensprijzen

De VEVA-Producentenprijs van 20-05-2016 met een totaal van 7981 gemelde varkens voor week 21; Prijs: 1,091 (+ 0,005 tov week 120) ----------------------------------------- De VLAAMSE BIGGENPRIJS van 19-05-2016 voor week 20 Prijs: 32,0 € (=)

lees meer

Aardappelpraatje

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 26 april 2016 (week 17) De marktprijs terug in beweging! Weinigen hadden het nog verwacht, maar het is er toch van gekomen! Prijzen schieten de hoogte in. Wat is de reden: vraag en aanbod zijn reeds lange tijd in evenwicht. Het aanbod vrije aardappelen gaat achteruit, de industrie heeft veel aardappelen nodig; de bakwaarde van sommige partijen gaat achteruit; het late plantseizoen en de trage groei van zij die in de grond zitten maakt dat we geen topopbrengsten moeten verwachten. Sinds maandag ligt alle plantwerk terug stil en veel aardappelen zullen maar pas in mei in de grond geraken. Er is gedurende 4 à 5 dagen met man en macht geplant, maar dit zorgt er maar voor dat tot nog toe slechts 30 % is gepoot op vandaag. De Toestand van de markt: Prijs PCA/Fiwap ex BTW op 26 april 2016: Bintje: 15,0 euro/100 kg/Fontane: 17,5 euro/Challenger: 17,5 euro. Belgapomprijs ex BTW op 22 april 2016: 15,0 euro per 100 kg; voor Fontane en Challenger: 17,5 euro

lees meerbuilt by ITAF Design , a division of ITAF