Woord van de voorzitter

Waterkwaliteit als stok

Ieder jaar rapporteert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de evolutie van de nutriëntenconcentraties in oppervlaktewater. Het recentste rapport beslaat de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 en het resultaat is niet goed, zo luidt de conclusie van de VMM. Nochtans moesten de strengere maatregelen van MAP 5 de verbetering versnellen teneinde tegen 2018 dichter bij de doelstelling van 5 % MAP-meetpuntoverschrijdingen te geraken. Momenteel blijven we hangen rond de 20 %.

lees meer

ACTUEEL

Aanhoudende droogte van september brengt de aardappeloogst in gevaar

Vele burgers vinden het reuzeleuk: alle dagen mooi weer. Voor de landbouw is dit echter van het goede te veel! 2016 zal een jaar worden dat de boeren niet gauw zullen vergeten! Na de lange buitengewoon natte periode van mei – juni waardoor enorme schade aan de bodemtextuur en landbouwteelten is veroorzaakt, worden de landbouwers geconfronteerd met een nieuw schadefenomeen: een droogte die reeds 6 weken aanhoudt. lees meer

Wat zijn onze boeren met een grote coöperatie als Milcobel?

De geschiedenis van de grootste Belgische zuivelcoöperatie gaat ver in de tijd terug. De eerste coöperatieve melkerij kwam er in 1883 en in 1900 had bijna ieder dorp een melkerij. Zo ook werd in die tijd de samenwerkende maatschappij “Melkerij St. Pauwels” te Langemark opgericht door de toenmalige boerengilde “Helpt mekaar”, waarschijnlijk met de zegen van de toenmalige pastoor in de parochie. Het doel van de maatschappij was: “Eene melkerij te benuttigen, ... lees meer

GEVOLGEN VAN DE SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN VOOR DIVERSE STEUNMAATREGELEN EN VOOR DE MESTBANKVERPLICHTINGEN

Door de slechte weersomstandigheden van de laatste weken is voor veel landbouwers het teeltplan danig in de war gestuurd. De landbouwers hebben heel wat vragen over de noodzaak tot aanpassing van de initieel aangegeven teelten in de verzamelaanvraag en over de mogelijke gevolgen voor de diverse steunmaatregelen en mestbankverplichtingen. Na een overleg met de landbouworganisaties verduidelijkt Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij wat van de landbouwers in dit verband verwacht wordt. lees meer

MARKTPRIJZEN

Varkensprijzen

Beste, De VEVA-Producentenprijs van 21-10-2016 met een totaal van 9474 gemelde varkens voor week 43; Prijs: 1,192 (- 0,022 tov week 42) ----------------------------------------- De VLAAMSE BIGGENPRIJS van 20-10-2016 voor week 42 Prijs: 33 € (-1)

lees meer

Aardappelpraatje

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 18 oktober 2016 (week 42) Vóór november zijn ze nooit gerooid! Voor Oost-Vlaanderen en verderop naar het oosten is de oogst voor de opslag in de schuur pas kunnen starten vanaf de regen van 15 – 16 oktober. Voor West-Vlaanderen en het westen van Henegouwen is de oogst bijna afgelopen. Hier is eerder regen gevallen. Hier kan de balans opgemaakt worden: opbrengsten zijn zeer variabel en vallen meestal erg tegen. De langdurende droogte heeft de augustusgroei lamgelegd en de opbrengst vaak onder de 40 ton gehouden. Dat zorgt er ook Toestand van de markt: Prijs PCA/Fiwap ex BTW op 18 oktober 2016: Bintje, Fontane en Challenger: 200 euro en Innovator: 20 – 22.5 euro. Belgapomprijs ex BTW op 14 oktober 2016: voor Bintje, Fontane en Challenger: 20 euro

lees meerbuilt by ITAF Design , a division of ITAF