Aardappelpraatje van 15 januari 2019

Het nieuwe jaar start onrustig!

Goede Bintjes
Het feit dat er maar zo weinig ‘vrije’ aardappelen in stock zijn doet de marktprijzen werkelijk pieken naar ongeziene hoogtes. De reden is vooral omdat er bijna geen goede Bintjes in de schuur zitten. In het verleden kwamen de vrije aardappelen vooral vanuit de ‘Bintje’-voorraad. Vermits er nu nauwelijks nog Bintjes zijn is dit ook sterk te merken op de vrije markt. Het is best mogelijk dat de ‘goede’ Bintjes dit seizoen nog de duurste zullen worden van alle rassen. Men zoekt hier gewoon naar en dat laat zich betalen. Momenteel betaalt men al 31 euro.

Nog veel Fontane in voorraad
Uit de voorraadschattingen van PCA/Fiwap bleek dat er nog veel Fontane’s bewaard liggen, maar dit zijn gecontracteerde aardappelen en telers zijn voorzichtig om van deze voorraad vrij te verkopen omdat zij twijfelen of ze er genoeg zullen hebben om het contract te vullen. Vergeten we niet dat de opbrengsten laag geweest zijn en dat er veel moet geventileerd worden met gewichtsverlies als voor gevolg. Het feit dat er toch veel Fontane in stock liggen is vooral te wijten aan de enorme stijging van Fontane-areaal. Dit gegeven wijst er toch op dat men goed zal moeten uitkijken voor een mogelijke marktprijsval op het einde van het seizoen op het ogenblik dat men zou stellen dat er toch genoeg aardappelen zouden zijn voor het seizoen 2018. Vermits de Challengers best vòòr februari worden uitgeschuurd wegens het zwartverkleuringsrisico zullen de Fontane zoveel mogelijk gereserveerd worden voor de late bewaring.

Met het pootgoed loopt het aardig mis.
Het pootgoed is namelijk volledig opgekocht door de grote spelers en kan enkel verkregen worden via contract (kg-contract). Vele telers voelen zich weer gepakt door het feit dat ze terug geduwd worden naar een kg-contract (zonder overmachtsclausule) zoniet krijgen ze geen pootgoed. L’histoire se répète! Voor de aflandaardappelen zou een ha-contract moeten verkrijgbaar zijn. Immers gaan alle aardappelen van het perceel naar dezelfde koper, die ook alle pootgoed heeft aangeleverd. Is dit dan geen verdoken ha-contract, maar een met kg-contractvoorwaarden en alle risico’s voor de boer?? Gaan de Belgische telers dit blijven pikken?

Lees verder door te klikken op 'Download PDF'.