Aardappelpraatje van 8 oktober 2019

Wanneer kunnen we rooien?

Wachten op regenstop … Veel regen! Nauwelijks zijn er benutbare rooidagen geweest. Er is in België ook weinig gerooid geweest althans voor de bewaring. De meeste aardappelen die gerooid zijn waren bestemd voor de directe verwerking. Dit creëert een klein aanbod op de markt, wat op zijn beurt zorgt voor een licht stijgende trend voor de marktprijs.
Er moeten nog een pak aardappelen gerooid worden: voor België is dit zeker nog 80 % van de bewaaraardappelen en het is reeds 11 oktober. Als dat allemaal nog binnen moet vóór 1 november zal het dringend moeten stoppen met regenen. Het is een heel andere situatie dan 2018. De zenuwachtigheid stijgt met de dag.

De opbrengst!
PCA kwam onlangs naar buiten met de finale opbrengstresultaten voor BE!
Fontane: sluit af met 7 ton minder dan het 10-jaarlijks gemiddelde (52 ton/ha) of -13 %, nl. 44 ton 35+ (VL 48 ton en Wall 38 ton/ha). Vorig jaar 2018 was het nog slechter: 41 ton!
Bintje: sluit af met 8 ton minder dan het 10 jaarlijks gemiddelde (46 ton) of -17 %, nl 38 ton 35+. Vorig jaar was dit nog lager: 33 ton. De opbrengstverwachtingen zijn duidelijk heel wat lager dan een maand eerder ingeschat. Toen werd er nog veel verwacht van Fontane, maar dat is op een sisser uitgelopen. Ongetwijfeld zal zich dat weerspiegelen in de markt, waar de areaaluitbreiding niet bij machte zal zijn om het opbrengstverlies te compenseren. Uiteindelijk zal dit ten goede komen voor de prijsvorming en dat hebben we dringend nodig!

Goede kwaliteit
Hoog OWG; weinig uitval; weinig drijvers en goede bakkwaliteit. Wel minder friet!

U kan het volledige document (tabel) lezen door te klikken op 'DOWNLOAD PDFf'