Aardappelmarkttoestand op 19 mei 2021

Stijgende trend gebroken: in Vlaanderen, 9 % minder aardappelen!
Voorlopige areaalcijfers voor Vlaanderen:
Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) - 43164 ha
Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) - 6113 ha
Aardappelen (pootgoed) - 1376 ha
Totaal: 50653 ha

Als we dit vergelijken met vorig jaar (historisch record) betekent dit wel 9 % minder. Dit is zeer opmerkelijk en bevestigt de steekproeven van PCA eerder dit voorjaar. Toen konden we dit niet geloven! Welnu, het blijkt bewaarheid! De cijfers kunnen nog licht veranderen, maar het verleden leert dat die cijfers nog slechts heel miniem wijzigen. Het opvallendste zijn de vroege aardappelen die zelfs met 30 % verminderen en dat is toch iets dat door de industrie gestuurd wordt. Zij bepalen grotendeels door de contractaanbieding hoeveel vroege er kunnen geplant worden. De daling van de late variëteiten is beperkter rond de 4 %. De vraag is natuurlijk wat Wallonië doet! Die cijfers zijn nog niet bekend. Als ze echter in de lijn liggen van de ons omliggende landen, waar gemiddeld er ook dalingen gemeld worden - exacte cijfers zijn nog nergens met zekerheid gekend – zouden we in België voor een historische areaalvermindering staan. Hiertegenover staat wel een industrie die alsmaar uitbreidt, zij het met een ‘Corona’-onderbreking van anderhalf jaar.

Lees verder onder "download pdf".