Aardappelmarkttoestand op 15 februari 2023

Wat is de Belgische voorraad bewaaraardappelen op 1 februari? 
Kleine voorraad Fontane - De voorraad Fontane (1,53 miljoen ton) is de laagste sinds 2020 ondanks een gelijk of groeiend areaal. Amper 20 % is vrij! Dat komt omdat de opbrengsten laag waren en bijgevolg zijn er weinig ‘overkilo’s’ boven het contract. Het is dan inderdaad niet voor niets dat de marktprijs hoog is! De vraag is wanneer we nog eens een normaal (nat)seizoen zoals weleer met veel regen en hoge opbrengsten. Nu is het geleden van in 2017. Vraag is ook of we als boer dit moeten hopen, wel in tegendeel. Een nipte markt is steeds in het voordeel van de producent.

Wat blijft over van Bintje? Van ons Bintje blijft niet veel meer over (zwart blokje)! Minder dan 100 000 ton (3 %) van de totale voorraad beslaat het nog en ongeveer 1/3e is vrij. Een handvol Belgische bedrijven blijven zweren bij het Bintje. Zij bevoorraden vooral de frituristen in België. De toekomst van Bintje is onzeker. Het zal afhangen van deze handelaars-schilbedrijven en van de interesse van de frituristen of Bintje zal blijven bestaan. In de hoeveverkoop vind je ook nog veel Bintje, maar een aantal zijn stilaan aan het overschakelen naar Challenger. Of dàt de goede vervanger wordt van Bintje is twijfelachtig!

Houdt Challenger stand? De voorraad Challenger in februari besloeg 130 000 ton. Ook hier zien we hetzelfde patroon als Fontane: laagste sinds 2020 en 30 % vrij, zoals Bintje.

Lees verder onder "download pdf''.