Aardappelmarkttoestand op 30 november 2022

Spectaculaire sprong vooruit met de contractprijs! Eerste contractprijzen rollen van de band - Het was vroeger ook een gegeven dat op Interpom de nieuwe contractprijzen bekend gemaakt werden. Ook dit jaar was iedereen nieuwsgierig om te weten hoe de industrie zou reageren op de forse kostenstijgingen in de productie van aardappelen. Bovendien zijn er de hoge graanprijzen en de ideale zaaiomstandigheden die menige boeren er toe aanzetten om te kiezen voor een gemakkelijkere, goedkopere en vooral minder risicovolle teelt, zijnde graan en in het voorjaar de maïs.
Anderzijds groeit de aardappelverwerkende bedrijven verder door en beseffen ze dat ze nog meer aardappelen zullen nodig hebben dan in het verleden. Elk jaar komen er verwerkingslijnen bij en die moeten gevoed worden.
En inderdaad bij het melden van de eerste contractprijzen bleek het duidelijk dat de industrie goed beseft dat koken geld kost en dat bij gebrek aan winst de productie dreigt stil te vallen, bijgevolg: afland is de contractprijs 17,5 euro/100 kg wat ineens 5 euro meer is. Levering in april komt uit op 24,5 euro.
Dit is historisch! Maar, wees niet euforisch! Heeft u al eens op een serieuze manier de kosten berekend? Alle kosten!? POC, de nieuwe producentenorganisatie consumptieaardappelen uit Nederland beweren dat de kostprijs van 1 ha 10 000 euro bedraagt (of 50 ton à 20 euro). Dan zal het duidelijk worden dat deze verhoging wel een must was.

Stijging dient om hogere kosten te compenseren! Het gevaar bestaat evenwel dat aardappeltelers die op zoek zijn naar grote oppervlaktes deze stijging gaan gebruiken om de seizoenpachten te verhogen. Dat zou heel jammer zijn want de verhoging is juist bedoeld om de hogere kosten te dekken en niet om de verpachters (sofaboeren), die ook niets investeren of presteren te verrijken.

Evolutie op de vrije markt - Door de contractprijsverhoging zal men massaal kiezen voor contract met als gevolg dat de vrije markt verder zal verkleinen en de industrie haar greep op het aardappelgebeuren nog verder zal versterken.

Lees verder onder "download pdf''.