Aardappelpraatje van 28 juli 2020

Overaanbod nefast voor vrije markt!
Vergeet je aanvraagformulier voor Covid-19-steun niet in te sturen!

Markt
Hier en daar zijn nog een deel oude vrije aardappelen opgehaald door de industrie, maar dat zullen ook de laatste zijn. Als bestemming rest er alleen nog maar de veevoeding of het veld. Men meldt ons dat er nog aanzienlijke stocks contract- en vrije oude aardappelen zijn. De contracten zullen nog worden opgehaald, maar meer ook niet! Het overaanbod weegt zwaar door op de nieuwe oogst die prompt naar de bodem duikt van 2,5 à 3 euro. Ook hier heeft men enkel interesse in de contracten. De contracten zullen dan ook het enige inkomen zijn voor de aardappelteler. We krijgen een gelijkaardige situatie als in 2014 en 2017.
Voor de handgeraapte tafelaardappelen zijn de prijzen nog even op niveau. De gepondereerde prijs voor vroege handgeraapte aardappelen op de veiling REO op maandag 27 juli bedroeg 15 cent per kg. Er werd 43 ton aangevoerd.

Bewaring
Ondertussen denkt iedereen na over de manier waarop men de aardappelen zal bewaren zonder de CIPC. Velen zullen inzetten met MH (Fazor, Itcan ea.), die normaal gebruikt wordt tegen doorwas. Dit geeft enige groeiremming, maar dat is voor dit jaar geen probleem. De keuze van de andere kiemremmers is niet simpel omdat er voor elk product wat te zeggen is. Zo is 1,4Sight duur en heeft een lange wachttijd. De laatste tijd komen er berichten binnen over slecht bakkende aardappelen na een lange bewaarperiode en een behandeling met 1,4Sight. Biox brandt de kiemen af en is efficiënt, maar zit met de muntgeur, -smaak. Tenslotte is er wel het goedkope Restrain, maar hier is het opletten voor het bruinbakken bijzonder voor bepaalde variëteiten. Hier moet de CO2 in de loods goed worden opgevolgd. De keuze zal ook moeten overlegd worden met de afnemer om ook achteraf verantwoordelijkheidsdiscussies en andere discussies te voorkomen.

Covid-19-steun
Toch ook goed nieuws!
Vanaf 1 augustus kunnen aanvraagformulieren worden afgehaald van de website van het Departement Landbouw & Visserij. Deze moeten ingevuld worden en opgestuurd of doorgemaild worden binnen de 4 weken. Dus opgelet! Laat dat niet liggen maar doe het onmiddellijk!
Er komt nog een persbericht met alle details en modaliteiten. Voor het jaareinde zou 100 % van de dossiers moeten zijn betaald.

U kan het volledige document (tabel) lezen door te klikken op 'DOWNLOAD PDF'