Aardappelpraatje van 26 mei 2020

Op weg naar een nieuw droogterecord?
De droogte houdt aan. Experts die zich de droogte van 1976 nog herinneren zeggen dat het jaar 2020 nog straffer begint en dat het droger is dan dat we de laatste 5 jaar hebben meegemaakt. In de Polders signaleert men problemen dat de groei van de poters stilvalt wegens het gebrek aan beschikbaar water. Overal in het land snakken de plantjes naar water. Slechts weinig landbouwbedrijven zijn voorzien van de mogelijkheid tot beregenen en dan nog stellen we vast dat lokale en bovenlokale overheden oppomp- en captatieverboden opleggen. We zullen dit moeten ondergaan en het resultaat afwachten, daar zit niets anders op. Hier en daar wordt toch nog water gegeven, vaak aangevoerd met tankwagens, maar dan aan de vroege aardappelen.
Met het veranderen van het klimaat zullen we ook in onze contereien moeten nadenken over irrigatiemogelijkheden. Vergeet niet dat het Rampenfonds uitdovend is en dat de brede weersverzekering duur is.

Steun - De oproep van Belpotato.be om uw stock aardappelen door te geven is naar schatting met 25 % beantwoord. Men kan tot 31 mei nog stocks doorgeven. Deze telling is essentieel bij de discussie om overheidssteun te kunnen bekomen, wat niet betekent dat er sowieso steun komt. In elk geval zijn deze cijfers essentieel voor de berekening van het budget nodig voor een eventuele compensatie. Of er steun komt zal dan de politiek moeten over beslissen. In Nederland is de kogel al door de kerk. Daar zal elke teler een compensatie krijgen van 6 euro voor de hoeveelheid vrije aardappelen. Dus voor zij die nog niets hebben doorgegeven is er nog tijd tot 31 mei.

TooGoodToGo - Heb je het filmpje al zien passeren? Heb je het ook al gedeeld? Ga naar www.sospatat.be en zoek het op. SOS patat - Red patatjes, Eet frietjes! Een goed initiatief en een mooi filmpje!

Markt - Zonder de Corona zouden we allicht met de nakende droogte een opleving gekend hebben op de aardappelmarkt, maar daar moeten we niet meer van spreken, de realiteit is totaal anders. De verwerkers nemen exclusief hun contracten op en de zeldzaam opgehaalde ‘mee-leveraardappelen’ worden betaald aan 1 à 1,5 euro/100 kg. De verpakkers draaien op een normaal tot hoger niveau en voor de rest zien we dat de fourage-bedrijven op volle toeren draaien, maar die geven amper 1 euro.
Sommigen met vrije aardappelen overwegen om te speculeren op een mogelijke schaarste als gevolg van de hevige droogte die nu op onze velden heerst. Het is gewaagd om hier advies te geven. In elk geval kan ‘weggeven’ altijd gebeuren. De vraag is: zijn de aardappelen nog capabel om verder te bewaren en heb ik er de plaats voor.

U kan het volledige document (tabel) lezen door te klikken op 'DOWNLOAD PDF'