ABS ondertekent mee engagementsverklaring Vlaanderen Circulair

Maandag 25 april 2022 werd het startschot gegeven voor Vlaanderen Circulair, de intentie voor de circulaire transitie van onze Vlaamse Economie. In aanwezigheid van Vlaams minister voor Landbouw Hilde Crevits (Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir was verontschuldigd) ondertekenden een paar honderd partners/organisaties de engagementsverklaring. Binnen zes domeinen (de voedselketen, het circulair bouwen, de bio-economie, de circulaire chemie en kunststoffen, de maakindustrie en de waterkringlopen) zullen via werkagenda’s plannen gemaakt worden om de hoge ambities van een circulaire economie concreet om te zetten naar acties. Voor elk domein ligt reeds een plan met concrete acties klaar. Om dit te realiseren is er een sterk partnerschap van zowel publieke als private partners nodig. ABS sluit zich hier bij aan en directeur Eric Claeys ondertekende o.a. samen met het departement Landbouw en Visserij, het ILVO, Fevia en anderen de werkagenda voor de voedselketen.