Eindbrochure Sojavrije varkens en kippen, een duurzame optie?

De vraag naar alternatieve eiwitbronnen neemt toe. Dit vertaalt zich zowel in een maatschappelijke vraag naar meer plantaardige eiwitten als in een vraag naar meer lokale eiwitvoorziening voor de productie van dierlijk eiwit. Vandaag is de meest voorkomende eiwitbron in de veehouderij soja, die voornamelijk uit Noord- en Zuid-Amerika worden geïmporteerd. Ook de actieplannen rond eiwitvoorziening die op verschillende beleidsniveaus worden uitgewerkt wijzen op het belang van meer lokale eiwitvoorziening. Om hieraan tegemoet te komen werd in het demonstratieproject ‘Sojavrije varkens en kippen’ getracht om voor beide diercategorieën voeders te produceren met een volledige Europees beschikbare eiwitvoorziening. Dit niet zozeer om de productie van vlees zonder soja te promoten maar wel om de mogelijkheden van een veehouderij met alternatieve eiwitbronnen te demonstreren. Naast de demonstratie van de technische resultaten van de dieren werd tevens een calculatie gemaakt van de potentiële winst op vlak van ecologische voetafdruk. Daarnaast werd dit in de weegschaal gelegd met het economische aspect van de vleesproductie. Potentiële meerkosten of minderopbrengsten zouden immers bij voorkeur uit de markt komen. Tot slot werd de link gelegd met de lokale akkerbouw in die zin dat, indien een sojavrije of -arme vleesproductie vanuit de keten en/of de maatschappij gevraagd wordt, dit ook kansen biedt voor de producenten van akkerbouw- of voedergewassen.

De volledige brochure kan je lezen door te klikken op 'download PDF'