EnquĂȘte omtrent reinigingswater van pluimveestallen

In november gaat er een telefonische enquête afgenomen worden door o.a. ABS en de Landsbond Pluimvee bij pluimveehouders over het reinigen van pluimveestallen. De aanleiding voor deze enquête is de verhoogde aandacht van de Mestbank voor het reinigingswater van pluimveestallen en de nood aan een soepelere uitrijregeling voor dat reinigingswater. Voor de pluimveehouder is het van belang dat het reinigingswater een lage stikstofinhoud heeft. Reinigingswater valt immers ook onder de mestwetgeving. De landbouworganisaties pleiten ervoor om voor het reinigingswater van pluimveestallen een soepelere uitrijregeling te hanteren. Daarvoor is het wel van belang dat de sector de Mestbank kan staven dat het reinigingswater effectief een constante lage N-inhoud heeft. Uit analyses blijkt dat er echter een (te) grote variatie zit tussen de verschillende bedrijven.

Lees verder door te klikken op 'download PDF'