Het nieuwe GLB goedgekeurd door de Europese Commissie - GLB deel 1

Een opstootje in de Vlaamse regering heeft de goedkeuring van het Vlaams strategisch plan door de Europese Commissie niet tegengehouden. Door de Europese Commissie zijn er in laatste instantie wel nog een aantal wijzigingen aangebracht met grote gevolgen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Strengere basiseisen De randvoorwaarden bestaan niet meer en zijn vervangen door Conditionaliteiten. Voldoen aan de Conditionaliteiten is een eerste basisvereiste om in aanmerking te komen voor directe betalingen en ecoregelingen. Een tweede voorwaarde is “actieve landbouwer” zijn. De conditionaliteiten zijn een samenvoeging van de vroegere randvoorwaarden met de vergroeningseisen en bijkomende “groene” eisen.

Lees verder door te klikken op 'download PDF'.