Minder kippen nodig deze zomer

De boodschap van de pluimveeslachterijen tijdens de laatste prijzencommissie van Deinze was duidelijk. Als we als producenten, slachtkippenboeren niet zorgen voor een verlaagde aanvoer deze zomer, riskeren we terug een zomer als vorig jaar met barslechte prijzen.
Omwille van de verlaagde personeelsbezetting tijdens het zomerverlof, zal de slachtscapaciteit met zo’n 20% afnemen. Als terzelfdertijd de aanvoer niet meedaalt, zal de braadkippenprijs kopje onder gaan. De afnemers van onze kippen vinden de prijs dan wel hoog, maar die is broodnodig om maar de hoge voeder- en energiekosten enigszins te dekken. Dalende prijzen zouden dan ook de producent keihard treffen.
Verlaagde opzet nodig vanaf week 21
Een verminderde slachtcapaciteit vereist uiteraard ook een verminderde aanvoer, dit om een overaanbod te vermijden en de huidige, gunstige prijsevolutie niet te ondermijnen.
Dit kunnen we enkel bereiken door gezamenlijk minder op te zetten of een langere leegstand aan te houden vanaf opzetweek 21 (slachtweek 27) om het huidig prijsniveau aan te houden of te doen stijgen.
Ideaal slachtgewicht
Daarnaast melden de slachterijen dat er te vaak wordt afgeweken van het ideale slachtgewicht, nl. 2,7 – 2,8 kg. Te hoge slachtgewichten moeten voorkomen worden en om dit te kunnen bekomen moeten opzetten met 1-2 dagen achteruit geschoven worden,  wat de duur van de ronde reduceert.
 
Terug