PAS: Hoeveel geduld kan je hebben in dit dossier?

Sinds de bekendmaking van het krokusakkoord en met de start van het openbaar onderzoek heeft de media en de politiek er een zootje van gemaakt.
Als ABS hebben we een serenere houding aangenomen in dit dossier dan onze collega’s en dit om tot oplossingen te komen maar ook vooral om terug een vergunningsbeleid op poten te zetten. Eenieder moet er zich van bewust worden en dit hebben we al verscheidene keren laten optekenen, dat er een bijzonder groot juridisch probleem is ontstaan dat moet aangepakt en opgelost worden om een correcte vergunningsverlening te hebben. Ook moet eenieder er zich van bewust worden dat zonder dat dit akkoord, met nog wat aanpassingen na het openbaar onderzoek, toch zal moeten omgezet worden in wetgeving en regelgeving. Mocht dit, door de hele polemiek, van de laatste weken toch niet gebeuren kunnen we nog onmogelijk voorspellen wanneer er dan wel terug een vergunningsbeleid is waar we verder mee kunnen. Hoewel we door velen zwaar onder druk worden gezet, proberen we alvast dit als uitgangspunt te behouden, ook in het openbaar onderzoek. Veel krijgen we de vraag, moeten we nu bezwaar indienen? • Als u vindt dat dit stikstofakkoord voor u onaanvaardbaar is om verdere bedrijfsvoeringen uit te voeren door de weg dat hier gekozen is, dan moet u bezwaar indienen. • Als u een brief van de VLM hebt gekregen waar u vanuit gaat dat de berekeningsmethodes verkeerd zijn of dat u geen vertrouwen hebt in de modelberekeningen, dan moet u bezwaar indienen om te staven waarom u hier de uitkomst van de modellering betwijfelt. • Als u vindt dat er voor biologische bedrijfsvoeringen onvoldoende mogelijkheden zijn om aan te passen aan de nieuwe regels dan moet u hier bezwaar op indienen • Als u zich onrecht aangedaan voelt door de beslissing om de ontheffingen stop te zetten en u zich niet kan vinden in de vergoedingen dan moet u bezwaar indienen • …. Eenieder moet dit voor zichzelf en voor zijn bedrijfsvoering uitmaken of dit stikstofakkoord een non passerant is of een noodzakelijk kwaad om alsnog aan de slag te kunnen in de toekomst.

Lees dit volledige artikel door te klikken op 'donwload pdf'.