Vanaf 1 januari 2023: minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten van kracht

De federale regering heeft met het pensioenakkoord onder meer beslist dat meewerkende echtgenoten toegang krijgen tot het minimumpensioen. Na meer dan 15 jaar is er uiteindelijk een oplossing gekomen voor de vele partners die jaren wel meegewerkt hebben op land - of tuinbouwbedrijven, maar die geen eigen pensioenrechten konden doen gelden, luidt het bij de landbouworganisaties. VABS wijst er wel op dat een bepaalde groep nog steeds uit de boot valt. Sinds meer dan een decennium (!) trekt VABS reeds aan alle mogelijke oren van organisaties en politieke partijen om o.a. de fouten in het Maxistatuut voor meewerkende echtgenoten (MWE) aan te kaarten. Het lukte om de problemen en mogelijke oplossingen overal te gaan uitleggen omdat VABS politieke onafhankelijkheid hoog in het vaandel voert. En ook omdat VABS geen verborgen agenda heeft en telkens met respect en dankbaarheid met al de gesprekspartners is omgegaan. Geduld en geloof in ons democratisch bestel heeft ons geholpen. Uiteindelijk hebben we de mensen die de beslissingen moesten nemen kunnen overtuigen. VABS is niet diegene die hoog van de toren blaast bij deze realisatie, omdat wij beseffen dat dit een werk was van lange adem en dat hiervoor heel wat belangrijke mensen onze opmerkingen en voorstellen ernstig moesten nemen. Dit is een bewijs dat een bescheiden organisatie als VABS op federaal vlak iets kan realiseren voor haar leden en voor hun collegas die VABS nog niet hebben ontdekt. MWE die geboren zijn van 1956 tot halfweg 1968 werden in 2005 verplicht om te betalen voor het Maxistatuut met de belofte dat ze pensioenrechten zouden kunnen opbouwen in eigen naam. Voor de groep die in 2005 reeds 50 jaar werd, bleek dit een loze belofte omdat zij tot hun 80 jaar sociale bijdragen zouden moeten blijven betalen om aan de voorwaarden van 2005 te voldoen. Deze onrechtvaardigheid is nu grotendeels rechtgetrokken.