Vlaamse regering bereikt akkoord over Vlaamse parkendecreet

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over het decreet dat de erkenning van de toekomstige Vlaamse Parken regelt. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten, die de ambitie heeft om in Vlaanderen minstens drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken te erkennen, maar tot nu toe ontbrak een decretaal kader daarvoor waarin de erkenningsvoorwaarden, statuten en beheersstructuur geregeld worden. Bekend was al dat het om omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde moest gaan, die een troef vormen het vlak van recreatie en toerisme. Met het decreet legt Demir de lat hoog: de oppervlakte van de natuurkernen moet op het moment van de erkenning minimaal 5.000 hectare zijn, maar moet doorgroeien naar minimaal 10.000 hectare.

Lees verder door te klikken op 'download PDF'