Fruittelers luiden de alarmklok

Door de situatie in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande handelsstop vanuit de Europese Unie naar Wit-Rusland werd meteen ook een belangrijk afzetkanaal voor de Vlaamse perentelers afgesloten. Vanuit Wit-Rusland werden door de daar gevestigde handelaars immers ook nogal wat zogenaamde “categorie 2” peren doorverkocht aan Rusland. Sinds het reeds eerder ingestelde handelsembargo door Rusland (2014) was het kanaal naar en via Wit-Rusland een welgekomen uitweg. De recente ontwikkelingen op Europees en geopolitiek vlak zorgen meteen voor de zoveelste klap voor de Vlaamse fruittelers. Door het ineenstorten van de prijzen op de Europese markten, ten gevolge van het plotse overaanbod, lopen fruittelers tegen verliezen aan van €3.000/ha peren.
Vanuit het Algemeen Boerensyndicaat riepen we dan ook reeds federaal minister van landbouw David Clarinval op om de sector als sector in crisis te erkennen waardoor een aantal maatregelen in voege kunnen treden wat betreft het sociaal statuut van de fruittelers (uitstel bijdragebetaling). De minister ging in op onze vraag.

Lees verder door te klikken op download PDF