Landbouworganisaties en ketenpartners werken samen rond voorstellen voor een gedragen Mestactieplan

Een 20-tal organisaties uit de brede voedselketen werken actief samen rond concrete voorstellen voor een nieuw Mestactieplan (MAP 7). De deelnemende organisaties in deze samenwerking zijn: Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS, AVBS, Belgapom, Vegebe, INGRO, VBT, Vegaplan, BCZ, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim, Fegra, Landbouwservice, BFA, CBB en Subel. De vier landbouworganisaties Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Groene Kring en Jong ABS lieten eerder al weten dat zij niet wensen te onderhandelen over het niet-overlegde, onhaalbare voorstel van MAP 7, dat hen twee weken geleden bezorgd werd. Zij toonden zich wel bereid om in overleg te gaan met verschillende partijen en om constructief te werken aan haalbare oplossingen die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder verbeteren. Om die reden gingen de landbouworganisaties ook in op de uitnodiging van de VLM om op 8 november een eerste maal bijeen te komen om werkafspraken te maken met het oog op diepgaander inhoudelijk overleg om tot een gedragen MAP7 te komen.

Lees het volledige bericht door te klikken op 'download PDF'