Vlaams waterbeleid: voedselproductie niet in gedrang brengen

Bij het nemen van maatregelen om het watertekort aan te pakken, moet de overheid zorgen dat de strategische voedselproductie niet in het gedrang komt. De landbouworganisaties Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) laken het uitblijven van diepergaande droogtemaatregelen, vooral inzake niet-essentieel watergebruik. In Vlaanderen is er nood aan een solide waterbeleid, maar niet ten koste van de boer of de voedselproductie, klinkt het in een gezamenlijk persbericht vandaag.
De land- en tuinbouwsector zorgt voor ons levensnoodzakelijk voedsel en werkt hierbij met levende planten en dieren. Zelf een tijdelijke onderbreking in watervoorziening kan desastreuze gevolgen hebben of een volledige jaaroogst in rook doen opgaan. “De land- en tuinbouwsector deed in de voorbije jaren heel wat inspanningen rond wateropvang, aangepaste teelten en waterbesparende technieken. Land- en tuinbouw kan ook effectief zorgen voor een deel van de oplossing.”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Toch stellen zich nog heel wat uitdagingen rond bijvoorbeeld vergunningen voor waterbuffering, partnerschappen en investeringen rond onderzoek en ontwikkeling.”