Actueel

Hoog nitraatresidu door klimatologische omstandigheden

Afgelopen najaar werden veel boeren geconfronteerd met te hoge nitraatresidus in de bodem. Voor een groot deel onder hun, was dit te wijten aan k...

Lees meer

Omzendbrief over verplichte bestrijdingsmaatregelen voor wortelknobbelaaltjes

Onder "meer info vindt u de omzendbrief terug met betrekking tot de bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi e...

Lees meer

Overgangsmaatregel voor vrachtstalen

Sinds 1 januari 2018 moeten landbouwers gebruikmaken van vrachtstalen voor varkensmengmest en mogen ze geen putanalyses voor die mestsoort meer g...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 6 februari 2018 (week 6)

Het areaal moet naar beneden! Met het beeld van de lage contractprijzen voor ogen wordt sterk getwijfeld over de contractvolumes en ook over het...

Lees meer

NIEUW ABS ADVIESPUNT

NIEUW ABS ADVIESPUNT voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wij helpen u met: - juridische adviezen betreffende pacht, uitwegen, plantafs...

Lees meer

Bescherming poldergraslanden: groen Polderfront loopt blauwtje op

Drie natuurorganisaties (Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie), die opereren onder de koepel Polderfront en...

Lees meer

Rekentool aardappelkostprijs

Het is van groot belang om de juiste kostprijs te kennen de aardappelteelt op uw bedrijf. Wanneer kan een contract interessant zijn? Wat heeft ee...

Lees meer

Aanvraag tegemoetkoming erkende landbouwrampen indienen tot en met 31 januari

Landbouwers kunnen hun aanvraag voor een tegemoetkoming in het kader van de erkende landbouwrampen nog indienen tot en met 31 januari 2018. Een t...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 16 januari 2018 (week 3)

Wie kan het begrijpen: waarom gaan de contractprijzen omlaag? Zijn de teeltkosten kleiner geworden? Is de grond goedkoper? Nochtans is een eerl...

Lees meer

Provinciaal landbouwcongres Limburg

De land- en tuinbouw is een fundamentele schakel in de Limburgse economie. Vanuit het provinciaal landbouwbeleid zetten we blijvend in op het ver...

Lees meer

Zitdagen AABS mestbank- en wateraangifte

Zoals elk jaar organiseert het Adviesbureau van het ABS, verspreid over het hele land, zitdagen voor het invullen van de mestbank- en wateraangif...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 9 januari 2018 (week 2)

Slechte start voor 2018! Het jaar begint ongunstig: 1. Historisch lage prijzen: als men spreekt van 1 euro (voor de iets ouderen onder ons bete...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 2 januari 2018 (week 1)

Een gelukkig aardappeljaar voor 2018! Elk jaar opnieuw starten we met goede voornemens. Elk jaar opnieuw verdwijnt de oude oogst, er schiet noo...

Lees meer

Bericht voor de pootgoedtelers (ook voor eigen gebruik)

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van wortelknobbelaaltjes zijn er bijkomende maatregelen afgesproken. Vroeger was er een schutkring r...

Lees meer

Reële sectormelkprijs voor november 2017

in bijlage vindt u de reële sectormelkprijs voor november 2017. Deze prijs is gebaseerd op de gegevens die doorgegeven worden door de kopers van ...

Lees meer

Reële sectormelkprijs voor de maand oktober 2017

In bijlage vindt u de reële sectormelkprijs voor de maand oktober 2017. Deze prijs is gebaseerd op de gegevens die doorgegeven worden door de kop...

Lees meer

Fipronil: Vergoeding kosten gemaakt voor destructie kippenmest

Vanaf nu kan er een aanvraag ingediend worden bij OVAM (dus niet bij de mestbank) om de kosten van het transport en de vernietiging van besmette ...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 12 december 2017 (week 50)

Gaan we naar sombere tijden? De markt is verstikt door een continu overaanbod daar waar de verwerking nauwelijks vragende partij is. Erger nog: ...

Lees meer

Minister Schauvliege bezoekt ABS op Agribex

Op donderdagmiddag kregen we op onze ABS-stand op Agribex het bezoek van onze Vlaamse Minister voor Landbouw, Joke Schauvliege. Zij kwam langs...

Lees meer

Open brief van onze ABS-groentencommissie aan alle grootwarenhuizen

Wij verstuurden via de pers een 'Open brief van onze ABS-groentencommissie aan alle grootwarenhuizen' Waarom? Wel omdat onze groenteboeren ...

Lees meer

Catalaans bezoek bij ABS op Agribex

Meritxell Serret i Aleu, de afgezette Catalaanse minister voor Landbouw, bezocht het ABS op de eerste dag van Agribex 2017. De situatie is ge...

Lees meer

Eerste succesvolle dagen op Agribex

Met het ABS en het NAC konden we na drie dagen terugblikken op eerste succesvolle dagen op de landbouwbeurs Agribex 2017 in Brussel. Vele leden ...

Lees meer

BOER (M/V) ZKT RESPECT

De voorbije maanden stond onze boerenstiel terug sterk onder druk omwille van diverse zaken zoals dierenwelzijn, het glyfosaat-debat, klimaatvera...

Lees meer

Nieuwe regels voor de vermarkting van eieren bij ophokplicht vanwege een uitbraak van vogelgriep

Een EU-verordening van 2008 liet pluimveehouders met vrije uitloopkippen toe om de eieren toch nog als vrije uitloop-eieren te verkopen als hun d...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 21 november 2017 (week 47)

Om de 3 jaar bodemprijs! Het is nog steeds hetzelfde verhaal. Alle kopers nemen enkel de contracten, maar houden zich vooral bezig met het afv...

Lees meer

Hij komt ... de Sint komt naar Agribex

De Sint wordt verwacht bij het ABS en dit op Agribex in Brussel, op woensdag 6 december van 13.00 tot 16.00 uur. Kom naar hal 5 – standnummer 530...

Lees meer

Overlijden Aloys Van Goethem

Vrijdag jongstleden werden wij op de hoogte gebracht dat de heer Aloys Van Goethem, gewezen Nationaal Ondervoorzitter Algemeen Boerensyndicaat en...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 14 november 2017 (week 46)

Prijzen dalen tot absolute bodem! Het overaanbod op de markt weegt zwaar door. De telefoon van de aankopers staat roodgloeiend door telers die...

Lees meer

Open brief aan Minister Ben Weyts

Geachte Heer de Minister, Laat ons eerst stellen dat grove inbreuken op het dierenwelzijn niet goed te keuren zijn. Gelukkig weten we als landbo...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 7 november 2017 (week 45)

Zorg dat je bij de kwaliteitscontrole bent! Er is veel aardappeltrafic op de wegen, maar het zijn hoofdzakelijk contracten die opgehaald worde...

Lees meer

Glyfosaat: wat als “aangepaste” studies en emoties de overhand halen.

Over de mogelijke verlenging van de toelating van glyfosaat heeft nu ongeveer wel elke politicus of zelfbenoemde specialist zijn uitspraak kunnen...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 24 oktober 2017 (week 43)

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 24 oktober 2017 (week 43) Bewaarproblemen bij Fontane! We hebben gezien dat Fontane klein uit de droogte is g...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 17 oktober 2017 (week 42)

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 17 oktober 2017 (week 42) Einde rooi in zicht… Hier en daar staat nog een veld. Vaak percelen die tot v...

Lees meer

Waarheen met ons vleesvee?

Het gaat niet goed in de vleesveesector. Prijzen zijn al jaren ondermaats en er komt maar geen verbetering. De antivleeslobby werkt aan een men...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 10 oktober 2017 (week 41)

Volop rooien… De meeste telers kunnen neerkijken op reuze-opbrengsten. Dit geeft een goed gevoel, maar anderzijds weten we wel welke invloed dat...

Lees meer

Vraag om schadevergoeding landbouwrampen vorst - droogte 2017

Nu de landbouwramp officieel erkend werd, hebt u drie maanden de tijd om uw aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale bu...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 3 oktober 2017 (week 40)

Veel aardappelen, mooie kalibers… De regens zijn gestopt en het rooien is volop bezig. Toch zijn er hier en daar nog groene percelen die wellich...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 26 september 2017 (week 39)

Wateroverlast en overproductie… De overvloedige regens (100 – 300 l) van vorige week in de Vlaamse Kuststreek, Nederland en noord-Duitsland zorg...

Lees meer

Succesvolle ABS en NAC-beursdeelname aan de Werktuigendagen

Met het ABS en het NAC kunnen we terugblikken op een succesvolle deelname aan de Internationale Werktuigendagen in Oudenaarde. De sfeer was, mede...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 19 september 2017 (week 38)

Naar een recordopbrengst in Nederland! De meeste aardappelvelden zijn laatst doodgespoten, toch zijn er nog heel wat die nog zeer groen staan ...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 12 september 2017 (week 37)

Naar een recordopbrengst in Nederland! De proefrooiingen in Nederland wijzen uit dat de opbrengsten afstevenen op een record. Zelfs nog hoger da...

Lees meer

Het ABS veroordeelt scherp de dieronvriendelijke praktijken in het slachthuis van Izegem

Het Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS vzw) is wederom geschokt na het zien deze ochtend van de beelden die dierenrechtenorganisaties Animal Right...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 5 september 2017 (week 36)

Marktprijs van 3 euro! Een aantal vergezette percelen late aardappelen zijn deze week doodgespoten, vele andere zijn nog fel groen en kunnen nog...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 29 augustus 2017 (week 35)

Marktprijs van 3 euro! We moeten ons voorbereiden op een lang en mager jaar voor de vrije markt. De opbrengsten stijgen langzaam boven het 5-...

Lees meer

Agro-Markt in Gistel op 9 en 10 september 2017

De tweejaarlijkse beurs 'Agro-Markt', de beurs voor nieuw & tweedehands landbouwmateriaal, gaat door in het Industriepark in Gistel op zaterdag 9...

Lees meer

ABS tevreden over federale maatregelen inzake Fipronil-crisis

Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat vzw) drukt haar tevredenheid uit over de maatregelen van de federale regering die genomen worden in de nasleep ...

Lees meer

Fipronil: boodschap aan de sector van het FAVV

Zoals aangekondigd op het overleg met de sector op 01.08.17, heeft het Agentschap op elk legbedrijf, dat niet in het kader van het gerechtelijk o...

Lees meer

Aardappelpraatje van 22 augustus 2017

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 22 augustus 2017 (week 34) Prijzen in vrije val Er is geen houden mee aan: de markt stuikt in elkaar als een ...

Lees meer

Fipronil: Maak U bekend!

Het ABS werkt actief achter en voor de schermen aan oplossingen voor getroffen boeren. Op de task-force van donderdagvoormiddag was er overeenst...

Lees meer

Aardappelpraatje van 8 augustus 2017

Marktsituatie totaal omgeslagen Er is zeer weinig beweging op de markt. Momenteel is men volop bezig aan de vroege, gecontracteerde partijen. Vo...

Lees meer

Faunavriendelijk maaien

Wilde dieren zijn vaak slachtoffers wanneer er gras gemaaid wordt. Binnen het project ‘Zot van pAtrijs’, een Antwerps PDPO- project dat werkt ron...

Lees meer

Aanpak en opvolging van bedrijven in het kader van de Fipronilproblematiek

In deze problematiek is er nog weinig klaarheid, maar als er één zaak nu reeds duidelijk is dan is het dat de boer wederom het slachtoffer is van...

Lees meer

Aardappelpraatje van 2 augustus 2017

Droogte? Waar is die droogte? De droogte is inderdaad niet overal gemanifesteerd. Onze buurlanden zijn in juli goed bedeeld geweest en zelfs in ...

Lees meer

Ontmoeting met dierenartsen en veehouders op de beurs van Libramont!

Net zoals de vorige jaren zal het FAVV aanwezig zijn in de Cluster Dierengezondheid van de beurs van Libramont. Kom eens een kijkje nemen! Het...

Lees meer

Aardappelpraatje van 25 juli 2017

Terwijl telers nog even wachten om de vroege aardappelen te rooien teneinde ze nog een beetje te laten bijgroeien en de schattingscommissie de ti...

Lees meer

De droogte erkend als landbouwramp. Wat nu te doen?

De minister van landbouw heeft de uitzonderlijke droogte erkend als landbouwramp, mede op aandringen van het ABS. Het ABS is dan ook verheugd da...

Lees meer

Nieuwe website voor Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Het CVBB is een vzw die als doelstelling ‘het informeren en begeleiden van landbouwers op het vlak van duurzame bemesting’ heeft. Hierbij wil het...

Lees meer

Lage aardappelopbrengst is grote zorg voor contractteler

Vanuit het ABS hebben wij een schrijven gericht tot de aardappelverwerkende industrie met de expliciete vraag om telers niet het gelag te laten b...

Lees meer

Aardappelpraatje van 18 juli 2017

Droogte nu wel erkend als landbouwramp! Wat betekent dat concreet? In tegenstelling met een Algemene ramp (zoals de wateroverlast in 2016) zijn ...

Lees meer

ABS herhaalt de vraag tot erkenning landbouwramp en vraagt up-to-date analysemethode

Minister van landbouw Joke Schauvliege communiceerde op donderdag 29 juni ll. dat de droogte van het voorjaar 2017 niet erkend kan worden als uit...

Lees meer

ABS bezorgd over Afrikaanse varkenspest

Het ABS heeft zorgen over het dichterbij komen van de Afrikaanse varkenspest (AVP). Vorige week werd het uiterst besmettelijke virus gevonden bij...

Lees meer

Droogte en de voorlopige niet-erkenning als landbouwramp: een update (29 juni 2017)

De mededeling van het KMI dat de droogte tijdens de periode 1 mei tot 15 juni niet uitzonderlijk is sloeg in als een bom in de sector. De vraag v...

Lees meer

Droogte: ABS vraagt visie op lange termijn

Zeggen dat het te droog is, is een open deur intrappen. Het ABS zag de bui al langer hangen en vroeg minister van landbouw Joke Schauvliege reeds...

Lees meer

ABS en Mooimakers samen tegen zwerfvuil

Beste ABS-lid, jammer maar de aanvraagperiode voor de gratis bermborden is voorbij. Wij hopen wel snel de vele honderden aangevraagde ABS-borden ...

Lees meer

ABS blijft argwanend na de begrafenis van de “boskaart”

In het kader van de hele 'heisa' i.v.m. de 'boskaart' van de Vlaamse regering (we kunnen eigenlijk bijna praten van een heuse 'soap'), formuleerd...

Lees meer

In onze muil geen zwerfvuil

Na de lancering van de campagne “in onze muil geen zwerfvuil” door ABS Oudenaarde-Ronse bij de start van het recreatieve en professionele fietsse...

Lees meer

De boer ploegt niet meer voort

Naar aanleiding van de herverkiezing van onze voorzitter Hendrik Vandamme verscheen er een mooi artikel in Het Nieuwsblad / De Gentenaar van 15 a...

Lees meer

Hendrik Vandamme blijft voorzitter van het ABS

Dinsdag 11 april 2017 hadden de vierjaarlijkse statutaire verkiezingen plaats van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS vzw). Eerder dit jaar werden ...

Lees meer

Uitbetaling crisissteun voor de melkvee- en varkenshouderij

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat de crisissteun voor de varkensbedrijven met registratie in het AB-r...

Lees meer

Overzicht van de uitrijregeling in focus- en niet-focusgebied

Klik op de onderstaande link van de website van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) voor het overzicht van de mest-uitrijregeling in focus en in ni...

Lees meer

ABS Energiebevraging

Het energievraagstuk is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Energie is belangrijk voor onze economische welvaart en het welzijn...

Lees meer

ABS vraagt uitbreiding ‘gelegenheidsarbeid’ voor de fruitsector

In navolging van de ondertekening van het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren, was staatssecretaris Philippe De Backer op 2 maa...

Lees meer

INSPIRATIE-EVENT “VERDUURZAMING VAN UW AGRO-VOEDINGSKETEN”

Nog geen expert in duurzaamheid, maar wel dagelijks bewust bezig met voedselproductie? Uw bedrijf of organisatie is een (kleine) schakel in ...

Lees meer

Dagen zonder verplichtingen

Toen de dieren nog spraken werd veertig dagen lang gevast door het weglaten van lekkernijen uit het dagelijks menu. De sobere periode werd afgero...

Lees meer

ABS ondertekent mee het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren

Op een bijeenkomst in Brussel met diverse sociale partners, die de werknemers en werkgevers vertegenwoordigen in de Land- en Tuinbouwsector en Gr...

Lees meer

Hoe moet het toekomstige landbouwbeleid eruit zien?

De Europese Commissie wil via een 30-tal vragen nagaan hoe u denkt over het landbouwbeleid. Er worden vragen gesteld over de doelstellingen van h...

Lees meer

Vlees is schietschijf van antivleeslobby

Ook het ABS is de onophoudelijke negatieve berichtgeving over vlees en meer in het bijzonder rood vlees meer dan beu. Onwetende burgers worden o...

Lees meer

Gezocht: Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers die willen meewerken aan een documentaire

Alle mensen - van klein tot groot - kopen wel eens groenten, fruit of vlees. Verse producten waarvan veel mensen niet langer weten waar en hoe ze...

Lees meer

Varkenspraatje januari 2017

No Farmers, No Food, No Future! De eerste maand van het nieuwe jaar is traditioneel een drukke maand met veel nieuwjaarsrecepties en de tweeja...

Lees meer

Belangrijke bezoeken op de ABS-stand op Agriflanders

ABS en NAC ontvingen op hun stand veel belangrijke bezoeken tijdens de voorbije Agriflanders-editie. Natuurlijk waren er vooreerst de vele leden ...

Lees meer

ABS blikt terug op een mooie Agriflanders-editie

Met 70.000 bezoekers kan Agriflanders terugkijken op een succesvolle editie. Belangrijk hierbij is dat de sfeer goed was en dat de meeste land- e...

Lees meer

Geslaagd ABS-symposium over de landbouwgrond in de toekomst

Op vrijdag 13 januari organiseerde ABS op Agriflanders een symposium over de toekomst van onze landbouwgrond in Vlaanderen. Ruim een 50-tal aa...

Lees meer

Eerste succesvolle dag op Agriflanders

De deuren waren nog niet gesloten toen we bij ABS en NAC reeds konden terugblikken op een eerste succesvolle dag op de landbouwbeurs Agriflanders...

Lees meer