Actueel

Vraag uw vergoeding voor droogsteschade snel aan

Dien vanaf nu uw aanvraag voor vergoeding van de droogteschade in. Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet u zelf een tegemo...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 23 oktober 2018 (week 43)

Ons Bintje krijgt klappen! Er zijn te kort aardappelen en toch worden nauwelijks Bintjes gekocht op de vrije markt. De verwerkers nemen in de ee...

Lees meer

De droogte erkend als landbouwramp, maart toch enkele bedenkingen

Het ABS is blij met de erkenning, maar heeft toch enkele bedenkingen. Niemand twijfelde eraan dat deze uitzonderlijke, lange droge periode die t...

Lees meer

VABS is een GOED DOEL tijdens de Warmste Week

Onze vrouwenorganisatie, VABS vzw, is door de Koning Boudewijn Stichting opgenomen als goed doel voor De Warmste Week van Studio Brussel. Als af...

Lees meer

Afrikaanse Varkenspest in België

Afrikaanse Varkenspest bij wilde varkens in België: ABS wil gecontroleerd afschot everzwijnen. Varkenshouders houden hun hart vast bij de vast...

Lees meer

Brochure Afrikaanse Varkenspest

Wij ontvingen voor onze varkenshouders van het FAVV een brochure inzake de Afrikaanse Varkenspest. In deze brochure van 2 pagina's die u hier ...

Lees meer

VABS organiseert landbouw-filmavond

VABS organiseert een gezellige landbouw-familieavond met ernstige onderwerpen zoals de impact van generatieverschillen, specifieke landbouwproble...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 7 augustus 2018 (week 32)

De regen komt te laat! De eerste regen van vorige dinsdag kwam voor de meeste velden te laat. De Bintjes zijn doorgaans voor ¾ afgestorven, de...

Lees meer

Overleg Agrofront - Belgapom over de gevolgen van de droogte voor de aardappelen

In bijlage kunt u het persbericht lezen dat vandaag is uitgestuurd naar aanleiding van het overleg tussen het Agrofront, waar het ABS deel van ui...

Lees meer

ABS vraagt aan Minister Joke Schauvliege om dringend bijkomende maatregelen te nemen om de gevolgen van de droogte te verzachten

De aanhoudende droogte zorgt voor steeds meer problemen op de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Met steeds minder water beschikbaar of geschikt...

Lees meer

Dreigt er een financiële strop voor de contracttelers?

In de aardappelcontracten is opgenomen dat overmacht door droogte niet kan ingeroepen worden wanneer de gecontracteerde volumes niet geleverd kun...

Lees meer

Alle nodige info over de droogte 2018

Op de site van het ABS vindt u onder informatie/dossiers en dan doorklikken op dossiers alle nodige info terug over de maateregel die genomen zij...

Lees meer

Ontspannende educatieve landbouwreis

WAT? Unieke dagreis met bedrijfsbezoek en diverse opstapplaatsen WAAR? Grensoverschrijdend programma (op aanvraag beschikbaar) WANNEER? Don...

Lees meer

ABS vraagt om uitzonderlijke droogte te erkennen als landbouwramp

Je kan er niet omheen kijken: de Vlaamse akkers en weiden staan kurkdroog. Het is intussen weken geleden dat er nog enige neerslag van betekenis ...

Lees meer

Wormbesmetting alarm

Het langdurige natte voorjaar heeft de ontwikkeling van worminfecties bevorderd. Ondanks de nu heersende droogte worden bij runderen en schapen t...

Lees meer

Eerste NCD-besmetting bij “professionele” pluimveehouder

Op 4 juli is een eerste besmetting met Newcastle disease vastgesteld bij een “professionele” pluimvee- en vogelhandelaar in Haaltert (Oost-Vlaand...

Lees meer

ABS partner in project 'Boer zoekt buur'

ABS is partner in het project 'Boer zoekt buur' van Curieus Oost-Vlaanderen. Een groeiend aantal landbouwers wil investeren in de energiehuish...

Lees meer

Statiegeld: ABS lanceert ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne

Een overduidelijke meerderheid van de Belgen wil statiegeld op plastic flessen en blikjes. Nochtans blijven bepaalde politieke partijen heel wazi...

Lees meer

Gratis energiescan

Gezocht: land- en tuinbouwers voor gratis energiescan. Wil je jouw energieverbruik laten doorlichten? Interwaas geeft 3 bedrijven in het Waa...

Lees meer

De dikke van Dale

Vlees: (het; o; meervoud: vlezen) spiermassa van mensen en dieren Duidelijker kan de “dikke van Dale”, ons referentie-woordenboek, niet zijn. ...

Lees meer

ABS werkt volgens de nieuwe GDPR-regelgeving

ABS hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van uw gegevens. We doen dit volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbeschermi...

Lees meer

ABS Waasland Noord zamelt landbouw plastiekfolie in

Het ABS Waasland Noord houdt opnieuw een inzameling van landbouw plastiekfolie. Onder landbouwfolie wordt verstaan : · kuilfolie, · veevoede...

Lees meer

Toeren voor boeren: Veetournee

Het Departement Landbouw en Visserij en de praktijkcentra varkens en rundvee nodigen alle rundvee- en varkenshouders uit voor de eerste VEETOURNE...

Lees meer

ABS vindt de radiospot over castratie misleidend

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS vzw) vindt de radiospot van Gaia over het castreren van biggen misleidend en onaanvaardbaar. In tegenstelling t...

Lees meer

Vermijd voedselverspilling ... doe mee aan 'restjes rapen'

Kon je niet alles oogsten? Nodig de restjesrapers uit op je veld! Bij restjes rapen of gleanen verzamelen vrijwilligers groenten of fruit di...

Lees meer

ABS-opinie: Schiet het boerenverstand te kort?

In navolging van de Pano-uitzending over het duidelijk gegeven dat boeren geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten, nochtans producten van ...

Lees meer

ABS mede-organisator Vlaamse Mestdag

Dinsdag 4 september 2018! Noteer deze datum alvast in uw agenda. Op deze dag organiseert VCM, samen met een aantal partners, onder wie het ABS, ...

Lees meer

ABS herneemt actie bermborden tegen zwerfvuil

Zwerfvuil langs onze velden en weiden is een heel groot probleem. Bijvoorbeeld: afval die in een weide terecht komt, wordt vermalen wanneer de bo...

Lees meer

ABS partner in grensoverschrijdend aardappelproject

De organisaties ABS (Algemeen Boerensyndicaat), UNPT (Union Nationale de Producteurs de Pommes de Terre) en FWA (Fédération Wallonne d'Agricultur...

Lees meer

Akkerranden: een akkervogelvriendelijke invulling van de vergroening

Sinds vanaf begin 2015 het nieuwe landbouwbeleid toegepast wordt op het Vlaamse Platteland, zijn termen als ‘vergroening’ en ‘ecologisch aandac...

Lees meer

Vleesfraude VEVIBA: ABS veroordeelt onaanvaardbare praktijken

Met grote ontstentenis vernamen we dat in het vleesverwerkende bedrijf Veviba (Bastenaken) op grote schaal fraude gepleegd werd. Wanneer grof fra...

Lees meer

ABS ondertekent intentieverklaring tot oprichting van een brancheorganisatie consumptieaardappelen in België

De Belgische aardappelketen, vertegenwoordigd door de erkende landbouworganisaties verenigd in het Agrofront (ABS (Algemeen Boerensyndicaat), Boe...

Lees meer

ABS treedt toe tot de Statiegeldalliantie

Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat) sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en roept het de Vlaamse regering op om te handelen en nog in 2018 ee...

Lees meer

Gevolgen zwerfvuil in de veehouderij

Hierbij vindt u het definitieve rapport over de economische gevolgen van zwerfvuil in de veehouderij. Het rapport 'ALS BLIKKEN. KONDEN DODEN' ...

Lees meer

ABS studiedag: biolandbouw, ook voor de Vlaamse boer?

Er is weinig tevredenheid onder de landbouwers. Te vaak gebukt onder oververzadigde markten met dumpingprijzen als gevolg. Het overaanbod weegt o...

Lees meer

Eerste verkiezingsdebat van 2018 bij ABS Ieper

ABS-Ieper organiseert het eerste verkiezingsdebat van 2018: hoe staat de stad Ieper tegenover de landbouw? Afspraak op vrijdagavond 16 maart ...

Lees meer

Afscheid van ABS-collega en vriend Dirk Martens

Met groot verdriet melden wij u het overlijden van Dirk Martens. Geboren te Geraardsbergen op 20/10/1970 en onverwachts overleden in het ASZ op 1...

Lees meer

Hoog nitraatresidu door klimatologische omstandigheden

Afgelopen najaar werden veel boeren geconfronteerd met te hoge nitraatresidus in de bodem. Voor een groot deel onder hun, was dit te wijten aan k...

Lees meer

Omzendbrief over verplichte bestrijdingsmaatregelen voor wortelknobbelaaltjes

Onder "meer info vindt u de omzendbrief terug met betrekking tot de bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi e...

Lees meer

Overgangsmaatregel voor vrachtstalen

Sinds 1 januari 2018 moeten landbouwers gebruikmaken van vrachtstalen voor varkensmengmest en mogen ze geen putanalyses voor die mestsoort meer g...

Lees meer

NIEUW ABS ADVIESPUNT

NIEUW ABS ADVIESPUNT voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wij helpen u met: - juridische adviezen betreffende pacht, uitwegen, plantafs...

Lees meer

Bescherming poldergraslanden: groen Polderfront loopt blauwtje op

Drie natuurorganisaties (Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie), die opereren onder de koepel Polderfront en...

Lees meer

Rekentool aardappelkostprijs

Het is van groot belang om de juiste kostprijs te kennen de aardappelteelt op uw bedrijf. Wanneer kan een contract interessant zijn? Wat heeft ee...

Lees meer

Aanvraag tegemoetkoming erkende landbouwrampen indienen tot en met 31 januari

Landbouwers kunnen hun aanvraag voor een tegemoetkoming in het kader van de erkende landbouwrampen nog indienen tot en met 31 januari 2018. Een t...

Lees meer

Provinciaal landbouwcongres Limburg

De land- en tuinbouw is een fundamentele schakel in de Limburgse economie. Vanuit het provinciaal landbouwbeleid zetten we blijvend in op het ver...

Lees meer

Zitdagen AABS mestbank- en wateraangifte

Zoals elk jaar organiseert het Adviesbureau van het ABS, verspreid over het hele land, zitdagen voor het invullen van de mestbank- en wateraangif...

Lees meer

Bericht voor de pootgoedtelers (ook voor eigen gebruik)

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van wortelknobbelaaltjes zijn er bijkomende maatregelen afgesproken. Vroeger was er een schutkring r...

Lees meer

Reële sectormelkprijs voor november 2017

in bijlage vindt u de reële sectormelkprijs voor november 2017. Deze prijs is gebaseerd op de gegevens die doorgegeven worden door de kopers van ...

Lees meer

Fipronil: Vergoeding kosten gemaakt voor destructie kippenmest

Vanaf nu kan er een aanvraag ingediend worden bij OVAM (dus niet bij de mestbank) om de kosten van het transport en de vernietiging van besmette ...

Lees meer

Minister Schauvliege bezoekt ABS op Agribex

Op donderdagmiddag kregen we op onze ABS-stand op Agribex het bezoek van onze Vlaamse Minister voor Landbouw, Joke Schauvliege. Zij kwam langs...

Lees meer

Open brief van onze ABS-groentencommissie aan alle grootwarenhuizen

Wij verstuurden via de pers een 'Open brief van onze ABS-groentencommissie aan alle grootwarenhuizen' Waarom? Wel omdat onze groenteboeren ...

Lees meer

Catalaans bezoek bij ABS op Agribex

Meritxell Serret i Aleu, de afgezette Catalaanse minister voor Landbouw, bezocht het ABS op de eerste dag van Agribex 2017. De situatie is ge...

Lees meer

Eerste succesvolle dagen op Agribex

Met het ABS en het NAC konden we na drie dagen terugblikken op eerste succesvolle dagen op de landbouwbeurs Agribex 2017 in Brussel. Vele leden ...

Lees meer

BOER (M/V) ZKT RESPECT

De voorbije maanden stond onze boerenstiel terug sterk onder druk omwille van diverse zaken zoals dierenwelzijn, het glyfosaat-debat, klimaatvera...

Lees meer

Nieuwe regels voor de vermarkting van eieren bij ophokplicht vanwege een uitbraak van vogelgriep

Een EU-verordening van 2008 liet pluimveehouders met vrije uitloopkippen toe om de eieren toch nog als vrije uitloop-eieren te verkopen als hun d...

Lees meer

Overlijden Aloys Van Goethem

Vrijdag jongstleden werden wij op de hoogte gebracht dat de heer Aloys Van Goethem, gewezen Nationaal Ondervoorzitter Algemeen Boerensyndicaat en...

Lees meer

Open brief aan Minister Ben Weyts

Geachte Heer de Minister, Laat ons eerst stellen dat grove inbreuken op het dierenwelzijn niet goed te keuren zijn. Gelukkig weten we als landbo...

Lees meer

Glyfosaat: wat als “aangepaste” studies en emoties de overhand halen.

Over de mogelijke verlenging van de toelating van glyfosaat heeft nu ongeveer wel elke politicus of zelfbenoemde specialist zijn uitspraak kunnen...

Lees meer

Waarheen met ons vleesvee?

Het gaat niet goed in de vleesveesector. Prijzen zijn al jaren ondermaats en er komt maar geen verbetering. De antivleeslobby werkt aan een men...

Lees meer

Vraag om schadevergoeding landbouwrampen vorst - droogte 2017

Nu de landbouwramp officieel erkend werd, hebt u drie maanden de tijd om uw aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale bu...

Lees meer

Succesvolle ABS en NAC-beursdeelname aan de Werktuigendagen

Met het ABS en het NAC kunnen we terugblikken op een succesvolle deelname aan de Internationale Werktuigendagen in Oudenaarde. De sfeer was, mede...

Lees meer

Het ABS veroordeelt scherp de dieronvriendelijke praktijken in het slachthuis van Izegem

Het Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS vzw) is wederom geschokt na het zien deze ochtend van de beelden die dierenrechtenorganisaties Animal Right...

Lees meer

ABS tevreden over federale maatregelen inzake Fipronil-crisis

Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat vzw) drukt haar tevredenheid uit over de maatregelen van de federale regering die genomen worden in de nasleep ...

Lees meer

Fipronil: boodschap aan de sector van het FAVV

Zoals aangekondigd op het overleg met de sector op 01.08.17, heeft het Agentschap op elk legbedrijf, dat niet in het kader van het gerechtelijk o...

Lees meer

Fipronil: Maak U bekend!

Het ABS werkt actief achter en voor de schermen aan oplossingen voor getroffen boeren. Op de task-force van donderdagvoormiddag was er overeenst...

Lees meer

Faunavriendelijk maaien

Wilde dieren zijn vaak slachtoffers wanneer er gras gemaaid wordt. Binnen het project ‘Zot van pAtrijs’, een Antwerps PDPO- project dat werkt ron...

Lees meer

Aanpak en opvolging van bedrijven in het kader van de Fipronilproblematiek

In deze problematiek is er nog weinig klaarheid, maar als er één zaak nu reeds duidelijk is dan is het dat de boer wederom het slachtoffer is van...

Lees meer

Ontmoeting met dierenartsen en veehouders op de beurs van Libramont!

Net zoals de vorige jaren zal het FAVV aanwezig zijn in de Cluster Dierengezondheid van de beurs van Libramont. Kom eens een kijkje nemen! Het...

Lees meer

De droogte erkend als landbouwramp. Wat nu te doen?

De minister van landbouw heeft de uitzonderlijke droogte erkend als landbouwramp, mede op aandringen van het ABS. Het ABS is dan ook verheugd da...

Lees meer

Nieuwe website voor Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Het CVBB is een vzw die als doelstelling ‘het informeren en begeleiden van landbouwers op het vlak van duurzame bemesting’ heeft. Hierbij wil het...

Lees meer

Lage aardappelopbrengst is grote zorg voor contractteler

Vanuit het ABS hebben wij een schrijven gericht tot de aardappelverwerkende industrie met de expliciete vraag om telers niet het gelag te laten b...

Lees meer

ABS herhaalt de vraag tot erkenning landbouwramp en vraagt up-to-date analysemethode

Minister van landbouw Joke Schauvliege communiceerde op donderdag 29 juni ll. dat de droogte van het voorjaar 2017 niet erkend kan worden als uit...

Lees meer

ABS bezorgd over Afrikaanse varkenspest

Het ABS heeft zorgen over het dichterbij komen van de Afrikaanse varkenspest (AVP). Vorige week werd het uiterst besmettelijke virus gevonden bij...

Lees meer

Droogte en de voorlopige niet-erkenning als landbouwramp: een update (29 juni 2017)

De mededeling van het KMI dat de droogte tijdens de periode 1 mei tot 15 juni niet uitzonderlijk is sloeg in als een bom in de sector. De vraag v...

Lees meer

Droogte: ABS vraagt visie op lange termijn

Zeggen dat het te droog is, is een open deur intrappen. Het ABS zag de bui al langer hangen en vroeg minister van landbouw Joke Schauvliege reeds...

Lees meer

ABS en Mooimakers samen tegen zwerfvuil

Beste ABS-lid, jammer maar de aanvraagperiode voor de gratis bermborden is voorbij. Wij hopen wel snel de vele honderden aangevraagde ABS-borden ...

Lees meer

ABS blijft argwanend na de begrafenis van de “boskaart”

In het kader van de hele 'heisa' i.v.m. de 'boskaart' van de Vlaamse regering (we kunnen eigenlijk bijna praten van een heuse 'soap'), formuleerd...

Lees meer

In onze muil geen zwerfvuil

Na de lancering van de campagne “in onze muil geen zwerfvuil” door ABS Oudenaarde-Ronse bij de start van het recreatieve en professionele fietsse...

Lees meer

De boer ploegt niet meer voort

Naar aanleiding van de herverkiezing van onze voorzitter Hendrik Vandamme verscheen er een mooi artikel in Het Nieuwsblad / De Gentenaar van 15 a...

Lees meer

Hendrik Vandamme blijft voorzitter van het ABS

Dinsdag 11 april 2017 hadden de vierjaarlijkse statutaire verkiezingen plaats van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS vzw). Eerder dit jaar werden ...

Lees meer

Uitbetaling crisissteun voor de melkvee- en varkenshouderij

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat de crisissteun voor de varkensbedrijven met registratie in het AB-r...

Lees meer

Overzicht van de uitrijregeling in focus- en niet-focusgebied

Klik op de onderstaande link van de website van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) voor het overzicht van de mest-uitrijregeling in focus en in ni...

Lees meer

ABS Energiebevraging

Het energievraagstuk is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Energie is belangrijk voor onze economische welvaart en het welzijn...

Lees meer

ABS vraagt uitbreiding ‘gelegenheidsarbeid’ voor de fruitsector

In navolging van de ondertekening van het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren, was staatssecretaris Philippe De Backer op 2 maa...

Lees meer

Dagen zonder verplichtingen

Toen de dieren nog spraken werd veertig dagen lang gevast door het weglaten van lekkernijen uit het dagelijks menu. De sobere periode werd afgero...

Lees meer

ABS ondertekent mee het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren

Op een bijeenkomst in Brussel met diverse sociale partners, die de werknemers en werkgevers vertegenwoordigen in de Land- en Tuinbouwsector en Gr...

Lees meer

Hoe moet het toekomstige landbouwbeleid eruit zien?

De Europese Commissie wil via een 30-tal vragen nagaan hoe u denkt over het landbouwbeleid. Er worden vragen gesteld over de doelstellingen van h...

Lees meer

Vlees is schietschijf van antivleeslobby

Ook het ABS is de onophoudelijke negatieve berichtgeving over vlees en meer in het bijzonder rood vlees meer dan beu. Onwetende burgers worden o...

Lees meer

Gezocht: Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers die willen meewerken aan een documentaire

Alle mensen - van klein tot groot - kopen wel eens groenten, fruit of vlees. Verse producten waarvan veel mensen niet langer weten waar en hoe ze...

Lees meer

Varkenspraatje januari 2017

No Farmers, No Food, No Future! De eerste maand van het nieuwe jaar is traditioneel een drukke maand met veel nieuwjaarsrecepties en de tweeja...

Lees meer

Belangrijke bezoeken op de ABS-stand op Agriflanders

ABS en NAC ontvingen op hun stand veel belangrijke bezoeken tijdens de voorbije Agriflanders-editie. Natuurlijk waren er vooreerst de vele leden ...

Lees meer

ABS blikt terug op een mooie Agriflanders-editie

Met 70.000 bezoekers kan Agriflanders terugkijken op een succesvolle editie. Belangrijk hierbij is dat de sfeer goed was en dat de meeste land- e...

Lees meer

Geslaagd ABS-symposium over de landbouwgrond in de toekomst

Op vrijdag 13 januari organiseerde ABS op Agriflanders een symposium over de toekomst van onze landbouwgrond in Vlaanderen. Ruim een 50-tal aa...

Lees meer

Eerste succesvolle dag op Agriflanders

De deuren waren nog niet gesloten toen we bij ABS en NAC reeds konden terugblikken op een eerste succesvolle dag op de landbouwbeurs Agriflanders...

Lees meer