Aardappelpraatje 16 maart 2023

Nieuw seizoen staat voor de deur… Markt blijft rustig! Hoe zal de markt zich gedragen in het komende seizoen?
Velen vragen zich af hoe we in het komende seizoen de vrije markt zullen moeten inschatten! Welnu, we zitten in een beduidend andere situatie dan het verleden..
Pro: uitbreiding: Er zijn de contractprijzen die zeer sterk zijn gestegen en die kansen kunnen geven aan een rendabele teelt, ondanks de gevoelige kostenstijging. Contra: status quo of minder:
  • We merken een evenredige stijging van de seizoenpachten, waardoor we vaststellen dat de meerwaarde van de contracten doorgegeven wordt aan de verpachter/eigenaar, wat zeker niet de bedoeling is van de aardappelverwerkers. Dat de sofaboeren zouden weglopen met het nieuwe contractvoordeel is zeer bedenkelijk! De dure seizoenpachten kunnen een rem zijn voor de uitbreiding  van een aantal grootschalige telers. Er is ook de mestwetgeving en de verzamelvraagaangifte die strikter geworden zijn inzake de teelt- en de bemestingsverantwoordelijkheid. Dat maakt het er niet gemakkelijker op!
  • In het nieuwe GLB zit de teeltrotatie van 4 jaar verwerkt, wat zeker een ha zal schelen. Met de komst van Fontane riskeerden vele boeren zich op vandaag op 1 op 3 jaar.

Er is ook de hoge graanprijs sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog, gecombineerd met de ideale uitzaaimogelijkheden met als gevolg een zeer groot areaal wintergranen. Het gevoel leeft bij de boeren dat er een waardig alternatief was voor risicohoudende teelten als aardappelen en groenten en dat heeft de verwerkende industrie onder druk gezet om de contractprijzen omhoog te trekken teneinde de telers meer te motiveren, dit zowel voor de groenten als de aardappelen.

Lees verder door te klikken op 'download pdf'