ABS-groep

De syndicale werking gebeurt in de schoot van ABS vzw (Algemeen Boerensyndicaat vzw).
Wekelijks geeft het ABS haar magazine ‘de Drietand’ uit.

Diverse adviezen worden verstrekt via het AABS vzw (Adviesbureau Algemeen Boerensyndicaat vzw). Verder bestaat de ABS-familie uit VABS (Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat) en het Jong-ABS. Sedert de jaren ’90 maakt het Boerenfront (BF), eveneens een Belgische belangenvereniging voor boeren, met hoofdzetel in Mechelen, deel uit van de ABS-groep.

Voor naschoolse landbouwopleidingen kan u terecht bij het Nationaal Agrarisch Centrum (NAC vzw). NAC heeft een sterke band met het ABS en heeft sterke roots in de land- en tuinbouwsector. Naast agrarische opleidingen organiseert het ook verscheidene informatica- en hippische opleidingen.

Adviesbureau Algemeen Boerensyndicaat vzw (AABS vzw)


‘Boer zijn’ wordt met de dag moeilijker. Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat men haar/zijn bedrijf goed kan laten renderen. Niet alleen vakmanschap op het terrein is van essentieel belang, ook op een correcte manier door de ‘papiermolen’ geraken is een hele opgave.

Ons Adviesbureau, het AABS biedt jou een brede kwaliteitsvolle waaier van administratieve diensten, en dit tegen een concurrentiële prijs. Wij verstrekken diverse diensten (o.a. verzamelaanvragen, mestbankaangiftes, wateraangiftes, …) en geven kwalitatief hoogstaande bijstand aan onze land- en tuinbouwers.

Jij hebt nood aan administratieve ondersteuning of zoekt hierover informatie, aarzel niet en contacteer ons vrijblijvend op 051 26 08 20 of via info@absvzw.be.

Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat vzw (VABS vzw)


Het VABS is een organisatie van én voor plattelandsvrouwen. Het is hoofdzakelijk een culturele vereniging, maar er is ook een syndicale werking. Wie lid is krijgt niet enkel het maandblad "Ook voor u, mevrouw" in de bus, maar wordt daarenboven ook uitgenodigd om deel te nemen aan talrijke activiteiten.

De verschillende afdelingen, verspreid over gans Vlaanderen, organiseren eigen activiteiten zoals kooklessen, bloemschikken, knutsellessen, voordrachten, cursussen, …

We bestaan sinds 22 maart 2010 officieel als een afzonderlijke vzw binnen de grote ABS-familie.
De VABS-bestuursleden zijn uw collega’s, maar ze zijn ook gedreven ‘vrijwilligsters’. Zij organiseren activiteiten in de afdeling en zij zetten zich ook syndicaal in om uw rechten als vrouw - in de land- en tuinbouw - te verdedigen.

U kan kiezen om lid te worden van een plaatselijke afdeling van VABS of om steunend lid te worden. U kan hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de betrokken afdeling of met Kristel Dhont op het secretariaat te Beveren-Roeselare, tel. 051 26 08 20 - vabs@absvzw.be. Voor slechts 15 €/jaar wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan tal van activiteiten. Bovendien krijgt u dan ook maandelijks het magazine “Voor u, mevrouw” in de bus.

Het lidgeld wordt betaald aan de plaatselijke afdeling. Indien er in uw buurt nog geen afdeling bestaat, betaalt u aan VABS-nationaal. Hiervoor neemt u contact met het secretariaat en stort u uw lidgeld op rekeningnr. BE39 1030 2414 8119 van VABS vzw. Vermeld in de mededeling: nieuw steunend lid.

Nationaal Agrarisch Centrum vzw (NAC vzw)


Het Nationaal Agrarisch Centrum vzw (NAC vzw) biedt diverse naschoolse opleidingen aan. Het bedrijf is gegroeid uit de landbouwsector, en dat voel je als je in contact komt met het NAC.

NAC heeft een ruim arsenaal aan agrarische opleidingen en is marktleider in het organiseren van startersopleidingen bedrijfsleiding- en overname in de land- en tuinbouw. Deze landbouwopleiding (de B-cursus) richt zich tot al wie zich wil vestigen op een land- en tuinbouwbedrijf. Toch wordt deze cursus ook gevolgd door actieve land- en tuinbouwers of vertegenwoordigers uit de sector die zich o.a. willen bijschaven met nieuwe wetgevingen of die hun landbouwkennis willen verbreden. Wie de B-cursus met succes heeft doorlopen, behaalt het installatieattest in land- en tuinbouw. Dit attest is een voorwaarde tot het verkrijgen van VLIF-steun en omvat tevens het attest van bedrijfsbeheer.

Naast startersopleidingen organiseert het NAC vzw ook specialisatieopleidingen. Er is keuze uit vrijwel alle sectoren. Ook voor praktijkopleidingen kan men bij NAC terecht. Zo is er o.a. de cursus kunstmatige inseminatie (KI) bij runderen, de cursus klauwverzorging bij runderen en talloze informaticaopleidingen speciaal gericht naar een landbouwpubliek.

Naast landbouwopleidingen worden ook heel wat informaticaopleidingen gegeven door het NAC. En voor de paardenliefhebbers worden ook meerdere cursussen voorzien. Zo is er de cursus bedrijfleiding en -overname met als specialisatieopleiding paardenhouderij / paardenfokkerij.

Tot slot zijn er de opleidingen fytolicentie, een zeer actueel thema. Iedereen die professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, moet over een fytolicentie beschikken. Verkopers en adviseurs hebben een P3 nodig, land- en tuinbouwers die enkel producten aankopen en gebruiken, moeten over een P2 beschikken. Een P1-licentie is voor werknemers, die onder leiding van een P2 staan.

Voorstelling ABS-groep


ABS vertegenwoordigt ruim 4000 boeren en tuinders in Vlaanderen, en verdedigt de belangen van haar leden en hun gezinsleden. ABS steunt op de inzet van haar vrijwillige bestuursleden, die in een getrapte democratische structuur deel uitmaken van het hoogste orgaan (de Algemene Vergadering - de IPR) en de vele onderliggende raden.(*) Varkenscommissie, Melkvee-commissie, Rundveecommissie, Pluimveecommissie en Aardappelstudieclub.