Geschiedenis

In de jaren '60 was er een algemene malaise in de landbouw: slechte prijzen en het in voege treden van het Europees landbouwbeleid. Het boerenprotest vond zijn ontstaan in Frankrijk, waar landbouwers voor het eerst massaal op straat kwamen met hun trekkers. Deze vorm van actie voeren was spectaculair en sloeg al vlug over naar Wallonië. In het voetbalstadion FC Luik werd een grote drietand op de grasmat aangebracht. De 'drietand' werd dan ook het strijderssymbool van de land- en tuinbouw.

Het Franse en Waalse protest sloeg over naar Vlaanderen en op 11 november 1962 werd het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vzw opgericht als onafhankelijk syndicaat voor de Vlaamse land- en tuinbouwers. In navolging van de Waalse strijd werd de ‘drietand’ ook het strijderssymbool van het ABS.

Het ABS profileerde zich langzaam maar zeker van drukkingsgroep naar erkende landbouworganisatie. In 1978 stelde het ABS zich kandidaat voor officiële vertegenwoordiging in land- en tuinbouw. Het ABS had onmiddellijk vertegenwoordigers in de provinciale Landbouwkamers en de nationale Landbouwraad. Deze officiële vertegenwoordiging hield in dat het ABS dienstbetoon kon verlenen en naschoolse land- en tuinbouwvorming aanbieden. Daarom werden het Nationaal Agrarisch Centrum (NAC) vzw en het Adviesbureau van het Algemeen Boerensyndicaat (AABS) vzw opgericht. Deze beide diensten werden in 1978 door het Ministerie van Landbouw erkend. De voorbije decennia werd het ABS verder uitgebouwd en groeide uit tot een van de grootste landbouworganisaties in Vlaanderen.