Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan van het ABS is samengesteld uit verkozen afgevaardigden uit de AV/IPR (Algemene Vergadering).

Stemgerechtigde leden

Hendrik Vandamme

Voorzitter

Gsm 0476 41 51 58
hendrik.vandamme@absvzw.be

Paul Cerpentier

Ondervoorzitter

Gsm 0483 40 11 49
paul.cerpentier@absvzw.be

Koen De Busschop

Lid

Gsm 0478 34 22 62
koen.de.busschop@telenet.be

Franky Vanroose

Lid

Gsm 0499 21 19 06
vaja.bvba@pandora.be

Erwin De Meulemeester

Lid

Gsm 0475 52 33 89
erwin.de.meulemeester@telenet.be

Niet stemgerechtigde leden

Eric Claeys

Directeur + Perscontact

Gsm 0491 90 87 40
eric.claeys@absvzw.be

Mark Wulfrancke

Beleidsmedewerker + Perscontact

Gsm 0498 91 44 22
mark.wulfrancke@absvzw.be