Persberichten (Perscontact: 0476 41 51 58 of 0498 91 44 22)

ABS: “Geen rechtsgrond voor kandidaatstelling Nationale Parken en Landschapsparken zonder Parkendecreet”

2 jaar lang worden lokale gebiedscoalities gevormd, operationele- en masterplannen samengesteld zonder enige rechtsgrond. Volgende week op 31 mei...

Lees meer

Landbouw- en milieuorganisaties bereiken princiepsakkoord als basis voor een nieuw mestactieplan

Eind vorig jaar gaf minister Demir de opdracht aan de landbouw- en milieuorganisaties om in onderling overleg voorstellen uit te werken voor een ...

Lees meer

Het nieuwe stikstofakkoord biedt geen oplossingen, noch een toekomst.

Na maanden van vergaderen en nachtelijke discussies, is er een half stikstofakkoord. Half omdat er geen eensgezindheid is in de Vlaamse regering ...

Lees meer

Massale tractorenactie op vrijdag 3 maart

Op vrijdag 3 maart 2023 zullen land- en tuinbouwers uit heel Vlaanderen met hun tractoren afzakken naar Brussel om er massaal actie te voeren. Ze...

Lees meer

Het Vlaams Strategisch Plan op de valreep goedgekeurd

Het Vlaams Strategisch plan is op de valreep goedgekeurd door de Europese Commissie. Hopelijk staat nu niets meer in de weg om in 2023 grotendeel...

Lees meer

En daar is de nieuwe Pachtwet

We hebben er lang op moeten wachten en plotsklaps was hij daar, een nieuwe pachtwet. Afgelopen jaren was er al veel te doen rond de hervorming va...

Lees meer