Persberichten (Perscontact: 0476 41 51 58 of 0498 91 44 22)

Toekomst gevraagd voor onze innovatieve varkenssector

Onze Vlaamse varkenssector verkeert in zwaar weer. De prijs die een varkenshouder voor zijn varkens krijgt is al jaren significant lager dan in d...

Lees meer

ABS en BioForum schrijven een open brief over Vlaamse stikstofaanpak

"Laat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen" - Vooral kleinschaliger en biologische boeren dreigen de dupe te worden van...

Lees meer

Landbouw als deel van de oplossing voor de klimaatverandering

De uitgesproken ambitie van de Vlaamse Regering om in de land- en tuinbouwsector een bijkomende reductie van broeikasgasuitstoot te realiseren va...

Lees meer

Vlaamse varkenshouderij opgegeven door de politiek?

Vrijdag 8 oktober besliste de Vlaamse Regering om 16 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van de varkenssector. Het oogt sympathiek en vo...

Lees meer

De retailersector = hedendaagse slavenhandelaars!

Zonder schuldbesef blijven de retailers alle verantwoordelijkheid rond duurzame samenwerkingsvormen met onze boeren van zich afschuiven. Zonder s...

Lees meer

Zure melk bij AH en ALDI

Halfvolle houdbare melk (UHT) wordt vandaag aangeboden voor 49 cent/l bij Albert Heyn in België. Dezelfde halfvolle UHT-melk wordt 40 cent/l...

Lees meer

Hendrik Vandamme unaniem verkozen voor een 4de mandaat als voorzitter van het ABS

Normaliter vinden om de 4 jaar in de maand april de statutaire verkiezingen van het Algemeen Boerensyndicaat VZW (ABS VZW) plaats. Omwille van, z...

Lees meer

Prettige vakantie afnemers!

Wat voor een jaar is het wel niet geweest! Maar gelukkig, de tijd van vakantie is aangebroken. Veel arbeiders, bedienden, kaderleden, bedrijfslei...

Lees meer

Genoeg is genoeg, ABS overhandigt pamflet aan minister Demir

Op 12 mei werd vanuit het ABS het persbericht verstuurd “Quo vadis? Waarheen met onze landbouw?”. Daar verder op bouwend overhandigde...

Lees meer

Varkenshouders zijn en blijven de zwakste schakel

Iedereen kent de uitdrukking: “een keten is zo sterk als de zwakste schakel”. Simpel gezegd als de zwakste schakel breekt, breekt de ...

Lees meer

Quo vadis? Waarheen met onze landbouw?

Als het stikstofdebacle ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat de overheid haar fouten wederom afwentelt op de landbouwsector. In 2016 heeft ...

Lees meer

REACTIE van het ABS op de ministeriële instructie bij de beoordeling van de stikstofuitstoot van omgevingsvergunningsaanvragen met mogelijke effecten op de habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), neemt kennis van de ministeriële instructie over vergunningsaanvragen met stikstofuitstoot die vandaag uitgev...

Lees meer

Een duurzaamheidspremie voor een duurzaam inkomen in een duurzame vleesveehouderij

Bij de opmaak van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 werd er op een drafje beslist om de gekoppelde Europese steun (zoogkoeienpremie) uit te fase...

Lees meer

Gerecht valt binnen in mestbedrijven

Als je betaalt voor een dienst, dan moet je er op kunnen vertrouwen dat die correct verloopt. Dat geldt voor alles, ook voor de mestverwerking. D...

Lees meer

Een bloedbad bij de Vlaamse varkenshouders

De Vlaamse varkenshouders verkeren al een tijdje in slecht vaarwater. September 2018 werd in de provincie Luxemburg Afrikaanse Varkenspest (AVP) ...

Lees meer