Hendrik Vandamme unaniem verkozen voor een 4de mandaat als voorzitter van het ABS

Normaliter vinden om de 4 jaar in de maand april de statutaire verkiezingen van het Algemeen Boerensyndicaat VZW (ABS VZW) plaats. Omwille van, zoals zoveel zaken vandaag, Corona, werden deze verkiezingen van 2021 echter met 3 maand uitgesteld. Maar uiteindelijk konden de stemgerechtigde leden van onze landbouwvereniging gisteren, dinsdag 13 juli, samenkomen in een voldoende grote ruimte, en ook een zeer geventileerde ruimte, om de ‘nationale verkiezingen’ te laten plaatsvinden. Eerder, einde juni en begin juli, werden er verkiezingen in de gewestelijke en de provinciale besturen gehouden en konden de nieuw verkozenen vanuit de provincies doorschuiven naar de Algemene Vergadering (A.V.) van het ABS.
Bij de  stemming werd Hendrik Vandamme (uit Oostende, West-Vlaanderen) unaniem herkozen als nationale voorzitter van het ABS. Hendrik start hiermee zijn 4de en statutair zijn laatste mandaat als voorzitter van het ABS.  Hendrik startte zijn taak als voorzitter met een eerste mandaat in 2009, en werd herverkozen in 2013, 2017 en nu terug in 2021. De nationale ondervoorzitter blijft Paul Cerpentier uit Stekene (Oost-Vlaanderen).
Vanuit de Algemene Vergadering werden naast Hendrik en Paul, Franky Vanroose (voor West-Vlaanderen), Erwin De Meulemeester (voor Oost-Vlaanderen) en Koen De Busschop (voor Limburg, Antwerpen en Brabant) aangeduid als leden van het Bestuursorgaan Van ABS VZW. Belangrijk hierbij is dat de verschillende sub sectoren van onze Vlaamse landbouw vertegenwoordigd zijn, zowel in het Bestuursorgaan als in de A.V. van het ABS. Het dagelijks bestuur van ABS VZW blijft ongewijzigd en bestaat uit Hendrik (voorzitter), Paul (ondervoorzitter) en Eric Claeys (directeur).
Voor de vernieuwde ABS-ploeg staat een zware opdracht te wachten! De problemen en uitdagingen in onze landbouw, we denken hierbij aan het stikstofdossier, de mestproblematiek, de pachtwetgeving, de druk op onze veestapel, … blijven niet uit en de noodzaak voor een slagkrachtig syndicaat is nog steeds even groot als bij de oprichting van het ABS in 1962.
Terug