Genoeg is genoeg, ABS overhandigt pamflet aan minister Demir

Op 12 mei werd vanuit het ABS het persbericht verstuurd “Quo vadis? Waarheen met onze landbouw?”. Daar verder op bouwend overhandigden we op 23 juni 2021 aan Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, ons pamflet met als slogan “Genoeg is genoeg”. Een beperkte (omwille van nog steeds ‘Corona’) delegatie van ABS-leden werd door minister Demir hiervoor deze voormiddag in Brussel ontvangen. Onze ABS-delegatie wou de minister rechtstreeks aanspreken, en dit met vooral de hoop om onze Vlaamse landbouwgemeenschap terug een perspectief te geven voor de nabije en verdere toekomst.
 
Met ons pamflet (een gezamenlijk initiatief van ABS, VABS en JABS) met als slogan “Genoeg is genoeg” willen we aan de noodrem trekken. Nog steeds beseffen velen niet hoezeer de familiale landbouwbedrijven vandaag in een lastige situatie zitten, zowel financieel als emotioneel. Altijd en overal de zwarte piet toegeschoven krijgen en zonder een mooi toekomstperspectief zitten weegt zwaar, zeer zwaar voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers en hun directe omgeving.

Iedere dag krijgen we bij het ABS, JABS en VABS noodoproepen van landbouwgezinnen die niet meer weten hoe ze alles op een correcte manier kunnen doen, zowel administratief als praktisch, gezien de complexiteit en onstandvastigheid van de regelgeving en de manier waarop de administratie dezer dagen te werk gaat bij het uitvaardigen van regeltjes en bij het uitvoeren van haar controlerende opdracht. Onderzoek bevestigde wat op het terrein al lang gehoord en gevoeld wordt: het gaat de verkeerde kant op met het mentale welzijn onder de landbouwbevolking. We zijn ervan overtuigd dat de Overheid ons kan helpen om, zeker deels, onze dagelijkse zorgen wat weg te nemen en dit door haar beleid menselijker en werkbaarder te maken. De Overheid kan dat door niet steeds meer en moeilijker regelgeving op te leggen, maar door te luisteren naar ons als echte boerenorganisatie en zo ook naar onze leden, boeren die dagelijks in de echte praktijk staan.

We verliezen elke dag jonge kandidaat landbouwers die de stap niet meer durven zetten richting landbouw en voedselproductie. De huidige gang van zaken dreigt er voor te zorgen dat er op korte termijn nog amper instroom zal zijn en dat we nog minder diversiteit zullen hebben onder de landbouwbedrijven. Dit is niet wat wij willen en dit is ook niet wat de doorsnee Vlaming wil binnen zijn ‘Welvarend Vlaanderen’. En het is bijzonder opmerkelijk te noemen dat men de voorbije maanden de mond vol heeft over het emotioneel en psychisch welzijn bij landbouwers. Er werden en worden ronde tafels georganiseerd om de problematiek te benoemen. Steevast komt de regeldruk en de continue stress door de onophoudelijke controle en handhaving hier naar voor. Wat voor ons het meest verwonderlijk is dat werkelijk geen enkele administratie daar in hun werking rekening mee houdt, gedragscodes voor controleurs zijn enkel een doekje voor het bloeden en helpen niet om de achterliggende instructies van hogerhand uit de wereld te helpen. Totaal onverantwoord noemen we dit. Bij elke beslissing die genomen wordt, bij elke regelgeving die uitgevaardigd wordt zou er automatisch een reflex moeten zijn of die verantwoord toepasbaar is op een familiaal landbouwbedrijf.

Met ons pamflet “Genoeg is genoeg” willen we niet enkel luid staan roepen, maar geven we ook een duidelijke aanzet en input voor een andere aanpak en oplossingen voor de vele actuele problemen van onze boeren zoals het PAS vergunningsbeleid, hun eigen welzijn, de werking van de Mestbank, het dierenwelzijn, …

Ons 'pamflet' kan u lezen door te klikken op 'download pdf'.