Vlaamse varkenshouderij opgegeven door de politiek?

Vrijdag 8 oktober besliste de Vlaamse Regering om 16 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van de varkenssector. Het oogt sympathiek en voor de buitenwereld komt het over als de zoveelste keer dat onze varkenshouders gered worden door financiële steun vanwege de overheid. Elke vorm van steun is broodnodig op korte termijn en uitermate welkom, maar zijn de borrelnootjes die nu aangeboden worden, werkelijk de oplossing? 16 miljoen betekent 1,5 euro per geslacht varken op jaarbasis, terwijl de verliezen intussen oplopen tot 30 euro per varken.
Voor het Algemeen Boerensyndicaat is dat bedrag beneden alle peil. Zeker wanneer we zien dat de ons omringende landen wél met substantiële ondersteuning over de brug gekomen zijn. Ook de Europese Commissie blijft Siberisch koud, net zoals Vlaanderen, en heeft geen oor naar onze oproep ter ondersteuning van de Vlaamse varkenshouderij. En wie zijn geschiedenis kent, weet het: de vrieskou in Siberië heeft indertijd veel levens gekost in de verschrikkelijke Goelags. Wel de situatie is momenteel zo erg dat wij kunnen stellen dat veel Vlaamse varkenshouders eigenlijk opgesloten zitten zoals in een Siberische Goelag. Overleven wordt bijzonder moeilijk, de vriesdood quasi reëel.

Hoe wordt het geld verdeeld? Wel, die 16 miljoen euro moet verdeeld worden over een aantal posten. Hoe die exact verdeeld gaat worden is nu nog niet gekend. Er is een deel voor VLAM om de Vlaming en de wereldburger te overtuigen meer Vlaams varkensvlees te eten. Daarnaast gaat er ook extra budget naar de Vlaamse kwaliteitslabels en het kwijtschelden van de jaarlijkse Rendac-factuur.

Wat dan overblijft (8 à 9 miljoen euro?) zal gebruikt worden om een aantal varkenshouders te steunen. Jonge varkenshouders en bedrijven die geïnvesteerd hebben in verduurzaming kunnen rekenen op steun. Echter, vooraleer een varkenshouder denkt: “Ik behoor tot deze groep, ik ben gered.”,  besef wel dat het bedrag dat er per varkenshouder zal overblijven relatief klein zal zijn, zeer klein. Het zal individueel op een aantal bedrijven weliswaar voor verlichting zorgen, maar veel varkenshouders zullen in de Siberische kou blijven staan. En het is duidelijk: op lange termijn komt onze Vlaamse varkenshouderij in dit scenario er bekaaid vanaf.

Lees het volledige bericht door te klikken op 'download pdf'