Persberichten (Perscontact: 0476 41 51 58 of 0498 91 44 22)

ABS trekt naar Raad van State om landbouwers te beschermen tegen onmiddellijke impact van nieuwe ministeriële stikstofinstructies

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Boerenbond starten een procedure bij de Raad van State om de ministeriële instructies voor de boordeli...

Lees meer

Weg uit de stikstofcrisis, het kan

Als tweeënhalf jaar stikstofcrisis in Vlaanderen iets duidelijk maakt, dan is het wel dat er eigenlijk geen samenhangende en onbetwistbare s...

Lees meer

Woede overheerst na afrekening in het stikstofdebacle

Het stond in de sterren geschreven dat het debacle in de Vlaamse regering van vrijdag jongstleden niet zonder gevolgen zou blijven. De coalitiepa...

Lees meer

Verruim die opkoopregeling door de instapdrempel te verlagen, wat het ABS van vooraf aan ook vroeg.

Waar wacht de regering op om de opkoopregeling voor varkens open te trekken en om meer varkenshouders de kans te geven om op vrijwillige basis af...

Lees meer

Vlaamse landbouwers moeten niet weten van een houten paard als cadeau, pak de echte knelpunten aan

Een pachtwet hoort te kaderen binnen een doordacht gronden- en voedselbeleid. Een stabiel grondenbeleid komt namelijk de gehele samenleving ten g...

Lees meer

ABS: “Geen rechtsgrond voor kandidaatstelling Nationale Parken en Landschapsparken zonder Parkendecreet”

2 jaar lang worden lokale gebiedscoalities gevormd, operationele- en masterplannen samengesteld zonder enige rechtsgrond. Volgende week op 31 mei...

Lees meer

Landbouw- en milieuorganisaties bereiken princiepsakkoord als basis voor een nieuw mestactieplan

Eind vorig jaar gaf minister Demir de opdracht aan de landbouw- en milieuorganisaties om in onderling overleg voorstellen uit te werken voor een ...

Lees meer

Het nieuwe stikstofakkoord biedt geen oplossingen, noch een toekomst.

Na maanden van vergaderen en nachtelijke discussies, is er een half stikstofakkoord. Half omdat er geen eensgezindheid is in de Vlaamse regering ...

Lees meer

Massale tractorenactie op vrijdag 3 maart

Op vrijdag 3 maart 2023 zullen land- en tuinbouwers uit heel Vlaanderen met hun tractoren afzakken naar Brussel om er massaal actie te voeren. Ze...

Lees meer