Persberichten (Perscontact: 0476 41 51 58 of 0498 91 44 22)

Landbouw- en milieuorganisaties bereiken princiepsakkoord als basis voor een nieuw mestactieplan

Eind vorig jaar gaf minister Demir de opdracht aan de landbouw- en milieuorganisaties om in onderling overleg voorstellen uit te werken voor een ...

Lees meer

Het nieuwe stikstofakkoord biedt geen oplossingen, noch een toekomst.

Na maanden van vergaderen en nachtelijke discussies, is er een half stikstofakkoord. Half omdat er geen eensgezindheid is in de Vlaamse regering ...

Lees meer

Massale tractorenactie op vrijdag 3 maart

Op vrijdag 3 maart 2023 zullen land- en tuinbouwers uit heel Vlaanderen met hun tractoren afzakken naar Brussel om er massaal actie te voeren. Ze...

Lees meer