Het nieuwe stikstofakkoord biedt geen oplossingen, noch een toekomst.

Na maanden van vergaderen en nachtelijke discussies, is er een half stikstofakkoord. Half omdat er geen eensgezindheid is in de Vlaamse regering en de vraag blijft dan ook: ‘Hoe die eensgezindheid er kan komen?’ En ook half omdat het niet de robuustheid lijkt te bieden die zowel de boer als de maatschappij vraagt. Het nieuwe PAS-akkoord moet antwoorden bieden aan de bezorgdheden van het openbaar onderzoek. Wat de aangehaalde bezwaren zijn en vooral hoe hier aan tegemoet gekomen is, hebben we voorlopig het raden naar. Vanuit het ABS stellen we dan ook zeer duidelijk: “Wij blijven op onze honger zitten en hoe kunnen wij vertrouwen putten uit de manier waarop dit tot stand gekomen is?” Het is inderdaad ver zoeken aar enige vorm van toekomstperspectief en de beloofde compensaties dreigen deels een sigaar uit eigen doos te worden. Het start al bij de ongelijke behandeling van industrie en landbouw. Komt daarbovenop dat er bijkomende ammoniakuistoot van de industrie te vlot vergund zal worden via de deNOX-installaties. Dit betekent dat de landbouw zal betalen voor de industriële uitstoot.

Lees het volledige persbericht door te klikken op 'download PDF'

07.03.2023