Toekomst gevraagd voor onze innovatieve varkenssector

Onze Vlaamse varkenssector verkeert in zwaar weer. De prijs die een varkenshouder voor zijn varkens krijgt is al jaren significant lager dan in de ons omringende landen en dat eist steeds meer zijn tol. De huidige lage prijzen, gecombineerd met hoge voederprijzen zorgen ervoor dat alle varkenshouders zware verliezen lijden. Dit is onhoudbaar, zowel op economisch als sociaal en mentaal vlak.
De toekomst ziet er allesbehalve rooskleurig uit. Toch heeft de varkenssector een toekomst in Vlaanderen. Het Vlaams varkensvlees is een zeer gewaardeerd product. Het past perfect in de circulaire economie en de vakkennis van de Belgische varkenshouders is uitmuntend. De varkenshouder maakt deel uit van een volledige waardeketen. Het Vlaamse varkensvlees dient als basisproduct voor vele voedingsproducten. Dit willen wij, het ABS, in de toekomst zo houden. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het anders kan en zal moeten.
Daarom doen we enkele voorstellen die deels op korte termijn, maar ook op langere termijn de toekomst en de opvolging van onze familiale bedrijven moet verzekeren. Deze voorstellen verduurzamen de varkenshouderij en komen tegemoet aan diverse maatschappelijke verwachtingen. De uitwerking van deze voorstellen zal leiden tot een kleinere varkensstapel
Een structureel kleinere varkensstapel is weerbaarder en zal de slagkracht verhogen om de uitdagingen van de toekomst te weerstaan.
Zonder financiering zal het moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk zijn om de Vlaamse varkenssector te herstructureren.

Lees het volledige persbericht door te klikken op 'download pdf'.