Natuurherstelwet goedgekeurd: wat nu Vlaamse Regering?

De Natuurherstelwet, die te elfder ure toch op de agenda van de Europese Milieuraad geplaatst werd door de Belgische (Brusselse)  voorzitter-minister van Leefmilieu Maron (Ecolo), werd goedgekeurd met de vereiste gekwalificeerde meerderheid van meer dan de helft van de lidstaten die samen voor meer dan 65% van de Europese bevolking staan. Deze goedkeuring lijkt te berusten op de voortvarendheid en opportunistische stem van één enkel persoon dan op de doelbewuste keuze van een natie: de Oostenrijkse minister van Leefmilieu (van de groene partij) ging met haar ‘ja’-stem in tegen de wil van haar regering.  

Juridificering gaat crescendo - De natuurherstelwet blijft hoe dan ook te weinig doordacht om zomaar goed te keuren. Er werd nooit een socio-economische impactstudie gedaan over deze Europese wet, terwijl het kleinste kind weet dat er grote gevolgen aan vasthangen voor het plattelandsleven, om de landbouw niet bij naam te noemen. Er zijn wel toezeggingen dat er uitzonderingen zullen zijn voor dichtbevolkte landen, maar ondertussen hebben we al geleerd dat deze uitzonderingen met de tijd wel eens komen te vervagen. Uiteindelijk gaat dit om een zware aanslag op de landbouw en andere spelers, die net als ons omgevingsvergunningplichtig zijn om te “mogen” produceren. De juridificering van het plattelandsleven wordt hiermee onvermijdelijk versterkt, de rechtszaken zullen ons nog vaker om de oren vliegen, zoveel is duidelijk. We spreken daarbij nog niet over de impact op de nog steeds niet juist gezette ruimtebalans in ons klein Vlaanderen. Vlaanderen kent amper echt natuurlijke gebieden en heeft overwegend door de mens gecreëerde cultuurnatuur, deze zal dus uitgebreid worden. In de geest van de pas gestemde Natuurherstelwet, zou dit ten koste van de bebouwde oppervlakte moeten gaan, maar dat is een fabeltje. Landbouwgrond is de enige openruimte-bestemming die vogelvrij is, elk ruimtelijk structuurplan ten spijt.

Erzatz uit Ukraïne? Het is ook niet verwonderlijk dat terzelfdertijd met de goedkeuring van de natuurherstelwet ook de toetreding van Oekraïne tot de EU opnieuw in beeld komt. 157 miljoen ha landbouwgrond zou zomaar eens met 40 miljoen uitgebreid kunnen worden. Er zou volgens groene politiek geïnfiltreerde ideologen heus wel wat (West-)Europese landbouwgrond mogen opgeofferd worden. Vlaamse boeren mogen dan wel niet produceren om te exporteren volgens sommigen, om de Vlaamse steden van voedsel (of is het mensenkuddevoeder?) te voorzien zal import van basisproducten vanuit het verre buitenland geen punt zijn.
We roepen de Vlaamse Regering in wording dan ook op om de Europese verplichting om 20% van het Vlaams grondgebied onder natuur te leggen met zeer grote terughoudendheid aan te pakken en niet te gaan voor de gouden medaille. “no gold plating” stond ook in het vorige regeerakkoord, we willen dit ook in het toekomstige regeerakkoord terugvinden voor de omzetting van deze Natuurherstelwet.

17/06/2024
 
Terug