Aardappelpraatje 24 mei 2023

Het wordt een bijzonder boeiend aardappeljaar! Toestand op de veld! Deze week zijn de laatste aardappelen gepoot. De telers met heel omvangrijke arealen hebben geluk met het vaste weer. Zij hebben in een hels tempo elke dag kunnen voortdoen. Van de droogte hebben de aardappelen (nog) geen last. Wel is het zo dat de laatste regens, gevolgd door het uitdrogend weer, gezorgd hebben voor dikke korsten waar de kiemen niet door geraakten. Boeren hebben dan creatief gezocht  naar oplossingen, zoals korstenbreker, rotoreg gevolgd door rijenfrees, packerrol of cross-killette.

Er zijn ook nog andere opkomstproblemen dit jaar. Vaak stellen we heterogene opkomst vast, ziek plantgoed, onderzeeërs, veel kiemverlies bij het poten enz.. Dat doet ons een voorzichtige inschatting maken van toch geen overmatige aardappelproductie voor dit jaar, hoewel er ongetwijfeld meer areaal zal gepoot zijn. Als er opkomstproblemen zijn als gevolg van slechte kwaliteit van het pootgoed vergeet dan niet van de verkoper hiervan op tijd in te lichten. Zorg ook voor onbetwistbare bewijzen.

Lees verder door te klikken op 'download PDF'