ABS, VABS en JABS dienen bezwaar in tegen de PAS

Net zoals vele anderen gedaan hebben, hebben ook het Algemeen Boerensyndicaat, de Jongeren van het ABS en de Vrouwen van het ABS logischerwijs een bezwaar tegen de PAS-regeling ingediend. Het zijn lijvige en krachtige documenten geworden, waar tot de laatste moment aan geschreven is. Het is niet verwonderlijk dat het telkenmale een lijvig document is, de onvrede is groot en op de vele maatregelen valt al evenveel aan te merken. De kracht komt mede uit de provinciale vergaderingen die het ABS georganiseerd heeft. Wie het bezwaar leest, zal er veel argumenten tegenkomen die op de provinciale vergaderingen met de Minister aan bod gekomen zijn. Andere zienswijze met meer aandacht voor realisme en haalbaarheid De PAS die nu voorligt, is niet hoe het ABS het ziet. In het bezwaar vragen we dan ook een aantal stevige bijsturingen. Zomaar ingrijpen in de slapende NER’s, zonder rekening te houden met het bedrijf (vergunning) en de natuurlijke dynamiek die er op een veeteeltbedrijf heerst, kan niet. Hetzelfde geldt voor de verstikkende limieten, diverse deadlines en de manier waarop die opgelegd worden. Elke wijziging aan je bedrijf is immers vergunningsplichtig en we weten welke calvarietocht dit is. Dan zwijgen we nog over de financiële kant. Het ABS wil te allen tijde vermijden dat net door de te strikte verplichtingen er lock-in’s ontstaan waardoor je als bedrijfsleider geen kant meer op kan, dan gebukt te gaan onder een immense, verstikkende financiële en psychische druk.

Lees het volledige artikel door te klikken op 'download PDF'