ABS treedt toe tot de Statiegeldalliantie

Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat) sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en roept het de Vlaamse regering op om te handelen en nog in 2018 een besluit neemt om statiegeld op blikjes en flesjes in te voeren. De kost voor maatschappij en dier is te hoog om nog langer te talmen.

Voor meer info (persbericht) klik op 'Download PDF''