ABS zoekt een enthousiaste beleidsmedewerker

Het ABS is de landbouworganisatie die aan belangenbehartiging doet zonder binding aan derde partijen en staat open voor iedereen die zich kan vinden in die ongebondenheid. Door de belangloze inzet van onze leden-vrijwilligers en met de steun van vaste medewerkers vertalen we vragen en verzuchtingen uit de land- en tuinbouwpraktijk naar het beleid toe We nemen daartoe deel aan de maatschappelijke discussies die de sector aanbelangen. Het ABS legt daar haar eigen accenten in. Door informatievergaderingen te organiseren, vorming en opleiding te verzorgen vertalen we dit terug naar onze leden. Om de relatie tussen de landbouw- en natuursector eigentijds te benaderen zijn we op zoek naar een enthousiaste beleidsmedewerker.

Jouw takenpakket bestaat vooral uit:

- de coördinatie en de belangenverdediging van het landbouwaspect en het ABS-standpunt binnen de contouren van thema’s in de natuur- en milieusfeer . Hiervoor dien je in overleg te gaan met diverse partijen: onze eigen leden, de overheid, het middenveld, diverse advies- en werkgroepen en dit voornamelijk inzake de landbouw-technische materies en de mogelijke cohesie landbouw-ecologie,
- enthousiasmeren en ondersteunen van leden en collega’s om op een constructieve en open manier met diverse maatschappelijke thema’s aan de slag te gaan,
- invulling geven aan de belangen van de ABS-groep, op syndicaal, vormings- en begeleidingsvlak en waken over de belangen van onze leden, de Vlaamse land- en tuinbouwers,
- fungeren als aanspreekpunt voor het landbouw-aspect binnen het brede maatschappelijk debat over de rol van de landbouw als open ruimte beheerder,
- aanbrengen van nieuwe ideeën en onderzoeksthema’s en je bent eveneens initiator van mogelijke projecten en samenwerkingsverbanden,
- je schrijft regelmatig artikels over het landbouwaspect in een breed maatschappelijk debat en over landbouw gerelateerde onderwerpen voor onze eigen mediakanalen (ledenblad, website, sociale media, …),
- je rapporteert aan het Dagelijks Bestuur en overlegt regelmatig met het Bestuursorgaan van het ABS. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de rapportering van je initiatieven (schriftelijk en mondeling).

Lees de volledige vacature door te klikken op 'download PDF'