Actie tegen mogelijke inplanting van een militaire basis te Geraardsbergen

Geraardsbergen heeft zich kandidaat gesteld voor de inplanting van een grote gloednieuwe kazerne op haar grondgebied. Het gaat over een locatie van 42 ha groot voor het Kwartier en nog eens 27 ha oefenterrein. Het ministerie van Defensie acht het noodzakelijk om in Oost-Vlaanderen een nieuwe, moderne kazerne uit te bouwen. Het studiebureau van de Intercommunicale Solva heeft een grondige studie gemaakt rond de site in deelgemeente Schendelbeke in opdracht van de stad Geraardsbergen. In Oost-Vlaanderen zijn er al 2 grote militaire sites, Ursel en Gavere. Naar verluid zou hier nog veel ongebruikte ruimte zijn.
Dat de plaatselijke bevolking en bijzonder de 12 betrokken landbouwers hier totaal niet van op de hoogte zijn gesteld noch zijn geraadpleegd heeft kwaad bloed gezet. De boeren geven zich helemaal niet gewonnen en zijn klaar om hiertegen stevig in het verzet te gaan. Het gaat hier niet alleen om ‘herbevestigde’ agrarisch gebieden, maar bovendien over beste landbouwgronden (akkers). Deze keer krijgen de boeren de steun van bijna alle omwonenden. Er is een petitie gestart met nu al meer dan 2500 handtekeningen. Het zal dus voor de plaatselijke politiek een harde dobber worden om dit project erdoor te krijgen.
ABS schaart zich achter de actievoerders omdat ze tegen de verspilling is van open ruimte en bijzonder in verspilling van goede landbouwgrond, in dit geval Herbevestigde Agrarisch Gebied. Is het niet voor natuur, bos, woongebied of industrie dan is het voor het leger. Telkens opnieuw komen ze bij ons aankloppen. Dit kan niet verder, onze open ruimte is te beperkt!
Vergeet men dat landbouw wel een levens-essentiële sector is! Heeft de Corona-pandemie en nu de oorlog met de bijhorende voedselschaarste ons dat niet geleerd? We voelen toch dat schaarste de voedselprijzen naar omhoog jaagt! Het leert ons ook dat souveraine voedselproductie heel belangrijk is.

Tekst door Guy Depraetere

Lees verder door te klikken op 'download PDF'