Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2021

Goed jaar voor de landbouw, wel dramatische cijfers in de varkenshouderij. Zoals elk jaar heeft het ABS aan de onderhandelingen van de fiscale barema’s actief deelgenomen om de belangen van zijn leden te verdedigen We zien er hierbij telkens op toe dat de Minister van Financiën en zijn administratie de eigenheid van de sector, en de economische moeilijkheden in bepaalde deelsectoren, blijft erkennen.

Globaal was 2021 op bedrijfseconomisch vlak een goed jaar voor de landbouwsector omdat voor de meeste sectoren de omzet steeg ten opzichte van het jaar voordien. Alleen in de varkenshouderij waren er aanzienlijke prijsdalingen te noteren.

Voor de melkveehouders was er een sterke stijging van de melkprijs en een lichtere stijging van de opbrengst van de reforme koeien en de kalveren. Na aftrek van hogere energie- en voederkosten leidde dit tot een stijging van de semi-brutowinst met ongeveer 22 % ten opzichte van 2020.

Lees verder door te klikken op 'download PDF'