GLB deel 3 - wegwijs in de ecoregelingen en agromilieu- en klimaatmaatregelen

In het GLB zijn er subsidies voorzien voor maatregelen die inzetten op milieu, klimaat en biodiversiteit. Ecoregelingen zijn eenjarige verbintenissen (blauw in de tekst), agromilieu- en mileumaatregelen (groen) lopen over meerdere jaren. Er is een groot pakket aan verschillende maatregelen. Die gaan van het stimuleren van blijvend grasland, aanleg van bufferstroken tot het stimuleren van bepaalde teeltrotaties. Ook de stimulerende maatregelen voor de bio-landbouw vindt u hier terug.
Verwar deze maatregelen niet met de beheersovereenkomsten. Beheersovereenkomsten blijven bestaan naast de ecoregelingen en de AMKM’s, maar er zijn substantiële verschillen tussen de twee soorten regelingen. De beheersovereenkomsten behoren bij het departement Omgeving, de ecoregelingen en AMKM’s bij het departement Landbouw.
Een aantal BO’s zijn verdwenen en keren terug bij de ecoregelingen. Dit is soms een goede zaak, denk hierbij maar aan de BO mechanische onkruidbestrijding die nu een eenjarige ecoregeling is. Ook de erosiebestrijding is verhuisd.
Er wordt een onderscheid gemaakt in maatregelen op perceels- of bedrijfsniveau en maatrgelen gericht op dier en gewas.
Het GLB strategisch plan is dan wel al door Europa goedgekeurd, de Vlaamse regering heeft dit nog steeds niet gedaan. Alle vermelde maatregelen, bedragen of andere informatie in dit artikel zijn daarom onder het voorbehoud van wijzigingen.

Lees verder door te klikken op 'download PDF'