Help, mijn percelen verzuipen. Wat nu?

Vooraleerst, verzamel waar mogelijk bewijsmateriaal. Dit kan op allerhande manieren zoals een gemeentelijke schattingscommissie, expertenverslagen, maar ook de agrilens-app van het Agentschap Landbouw en Visserij kan hier een nuttige rol spelen. Foto’s genomen met de agrilensapp zijn immers standaard voorzien van tijd en plaatsaanduiding. Natuurlijk moet het in de eerste instantie wel mogelijk zijn om überhaupt ergens een foto van te kunnen nemen, de dronebeelden ziet van de overstroomde Westhoek spreken hier voor zich. Dit behoeft geen verder bewijs.

Lees verder in de pdf in bijlage.