Het is overduidelijk: nu is het Grondwettelijk Hof aan zet

Terwijl gisteren er o.a. door ons, het Algemeen Boerensyndicaat, aan het Europees Parlement betoogd werd tegen het Europese landbouwafbraakbeleid, werd in het Vlaams Parlement meerderheid tegen minderheid het stikstofdecreet goedgekeurd.
De Vlaamse regering had dit eigenlijk al liever een maand eerder goedgekeurd, zo gebrand waren ze om à la tête du client, een aantal industriële vergunningen te kunnen afleveren. Dat de landbouw de facto al jaren met een vergunningenstop geconfronteerd is, was voor hen duidelijk geen probleem.

De voorstanders van dit decreet hadden dit decreet al liever een maand eerder goedgekeurd gezien, want er dreigde een vergunningstop voor bedrijven. Nogmaals, dat landbouwbedrijven de facto al jaren in een vergunningstop zitten, was al die jaren duidelijk geen probleem.
Tegenstanders merken terecht op dat dit decreet enkel meer rechtsonzekerheid creëert. Op basis van het negatief advies van de Raad Van State kan elke uitgereikte vergunning aangevochten worden. Dit zal ook daadwerkelijk gebeuren.

Wie toch een vergunning zal bemachtigen, moet weten dat dit maar soelaas zal bieden tot 2030. In 2030 is de kans groot dat dit gehele circus dan vanaf nul herbegint. Vandaag rest ons nog een laatste mogelijkheid om rechtvaardigheid af te dwingen en dat is een klacht bij het Grondwettelijk hof, een stap die wij, het ABS, ook gaan zetten.

Een decreet dat in elk uitganspunt al fout zit, zou nooit gestemd mogen worden. Een beoordeling op weinig onderbouwde drempelwaarden, de ongelijke behandeling tussen industrie en landbouw, zijn niet alleen in de ogen van het ABS en kritische juristen fout, maar ook voor de Raad Van State.

De amendementen die nu samen met het decreet goedgekeurd zijn, zullen niet kunnen voorkomen dat de volgende regering dit dossier terug op zijn bord zal krijgen. Want dat het Grondwettelijk Hof dit decreet zal vernietigen, daar lijkt vijand en vriend het zo langzamerhand over eens.

Het Algemeen Boerensyndicaat heeft woensdag de voorkeur gegeven om mee te protesteren bij het Europees parlement. Zolang er geen erkenning komt voor de situatie waarin Vlaamse landbouwers zich bevinden, zullen we op Vlaams niveau te maken blijven krijgen met decreten zoals het stikstofdecreet. Decreten die linea recta zullen leiden tot een Vlaams boerenkerkhof.

Persbericht 25.01.2024