Openbaar onderzoek PAS

Zoals algemeen bekend loopt er een openbaar onderzoek in het kader van de programmatorische aanpak stikstof. Dit doet op alle niveaus de gemoederen bedaren.

De inhoudelijke teksten die voorliggen in het openbaar onderzoek zijn terug te vinden op de website van: www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas  
Dit openbaar onderzoek loopt tot 17 juni.
Op de website zijn er drie documenten terug te vinden die in openbaar onderzoek liggen:
    • Strategisch milieueffectenrapport
    • Passende beoordeling
    • Niet technische samenvatting

Dat de PAS bijzonder grote gevolgen heeft voor de landbouwsector staat buiten kijf.
Op 18 mei wordt er een nationale webinar gegeven waar de volledige inhoud wordt toegelicht, alsook het standpunt van het ABS. U kan zich hiervoor inschrijven via nancy@nacvzw.be.
Voor persoonlijke vragen wat het effect van deze PAS heeft op uw bedrijf kan u de vraag richten naar Lieven De Stoppeleire op volgend e-mailadres: lieven.destoppeleire@absvzw.be.
Vanuit het ABS zullen er ook opmerkingen ingegeven worden rond dit openbaar onderzoek. Eenieder staat vrij dit ook te doen indien u van mening bent dat dit PAS uw toekomstige ontwikkelingen in de weg staat.
Ieder bezwaar moet evenwel uniek zijn om een toegevoegde waarde te betekenen.

Volg alvast de webinar en maak dan uit of u al dan niet hiertegen een bezwaar indient.