Syndicale oproep vanuit INGRO aan haar groentetelers

Dat 2022 een woelig jaar is voor de landbouwsector kan men moeilijk ontkennen. We willen dan ook nu reeds vooruitkijken op de volgende (prijs)onderhandelingen. De prijzen van 2022 zijn gestegen maar onvoldoende als men de situatie op vandaag bekijkt. We vragen om de onderhandelingen te starten vanaf eind augustus. De bedoeling is om in september te landen met prijzen die aanvaardbaar zijn voor de telers. Op die manier kunnen jullie ook de teeltplannen aanpassen volgens opbrengsten. We hebben met Ingro een brief opgesteld (zie hiernaast) om onze bezorgdheid mee te delen aan onze afnemers. De bedoeling is dat deze brief door zoveel mogelijk landbouwers ondertekend wordt. Zo kunnen we ons al in (grote) groep opstellen alvorens aan de onderhandelingen te beginnen.

Lees de brief door te klikken op 'download pdf'