Voor onze TOEKOMST!

“Het gaat vroeg of laat verkeerd wanneer de politiek zijn boeren niet waardeert!” - De Europese bobo’s beslisten altijd al over onze toekomst zonder serieus mét ons te praten. De opeenstapeling van steeds groenere beleidsplannen zorgt voor een steeds zwaardere last op onze schouders. Steeds zwaardere groene verplichtingen, zoals de Green Deal, vergen steeds meer en herhaalde investeringen om te kunnen tegemoetkomen aan die extra eisen die bij ons gelegd worden.
Het economisch volledig uitgeholde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is gaandeweg een Gemeenschappelijk Ecologisch Beleid geworden zonder ook maar enige vorm van erkenning voor ons als voedselproducenten. Vanaf het ogenblik dat de voedselvoorziening in de EU geen probleem meer was na WOII, bewandelde de Europese bubbel vanaf begin de jaren ’90 het steeds extremer wordende groene pad. De vertaalslag naar Vlaamse regelgeving doet er nog een extra groene schep bovenop met onhaalbare doelstellingen en beperkingen bij onze dagelijkse werkzaamheden als voedselproducent tot gevolg.
De compleet doorgeslagen Europese en Vlaamse ideeën over landbouw moeten bijgestuurd worden naar een beleid dat gebaseerd is op input vanop het veld en vanuit de stal of serre. Wie anders dan de boeren zelf weten best hoe je omgaat met de omgeving en het platteland om ook in een mooie omgeving in de toekomst voldoende gezond voedsel van bij ons te kunnen garanderen?
Het is hoog tijd dat men op alle politieke niveaus beseft dat landbouw strategisch is. Het is hoog tijd dat men op  alle politieke niveaus beseft dat eigen voedselproductie en -voorziening van strategisch belang is, in Vlaanderen, in België  en Europa.

DAAROM:
1. STOP de idiotie en het misprijzen van de boer en boerin in alle regelgeving, van Vlaams tot Europees niveau
2. GEEF BOEREN HET RESPECT DAT ZE VERDIENEN door een gepast beleid te voeren
3. Erken de boer en boerin als strategisch belangrijke bevolkingsgroep en koester je eigen voedselproducenten: zonder boer is er geen eten! #nofarmersnofoodnofuture
4. Geef boeren rechtszekerheid en geef hen een toekomst voor een lange termijn!
5. STOP het boerenbashen via allerlei onrealistische doelstellingen (Green Deal, Natuurherstelwet, Nationale Parken, Stikstofdecreet, …)

30/01/2024