Wat mag/moet je doen als de oogst van het land is?

De wintergerst is van het land en ook de wintertarwe belooft snel geruimd te zijn. Het perceel is vrij en de voorbereiding voor volgend jaar kan starten. Hou hierbij rekening dat u aan een aantal verplichtingen moet voldoen. Zo bepaalt de mestwetgeving of u nog kan en hoeveel u nog mag bemesten. Maar ook het nieuwe GLB brengt nieuwe verplichtingen met zich mee.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid
Om aan de conditionaliteit inzake minimale bodembedekking (GLMC 6) te voldoen moet u volgende zaken naleven op minimaal 80% van uw bouwlandareaal:
 • wanneer de hoofdteelt uiterlijk op 31 augustus werd geoogst: uiterlijk op 15 september een groenbedekker inzaaien, tenzij er een nateelt wordt ingezaaid. Tot aan de inzaai van de groenbedekker of nateelt:
  • ofwel de stoppels en opslag behouden;
  • ofwel blijven de plantenresten aan de oppervlakte liggen om zo voor een bedekking van de bodem te zorgen;
 • wanneer de hoofdteelt na 31 augustus geoogst wordt:
  • ofwel een groenbedekker of een nateelt inzaaien. Tot aan de inzaai ervan:
   • ofwel de stoppels en opslag behouden;
   • ofwel de plantresten aan de oppervlakte laten liggen;
  • ofwel de stoppels en opslag behouden;
  • ofwel de plantenresten aan de oppervlakte laten liggen om zo voor een bedekking van de bodem te zorgen;
 • wanneer de hoofdteelt op 1 december nog niet geoogst is:
  • ofwel de teelt behouden;
  • ofwel de plantresten na de oogst laten liggen tot de inzaai van de volgende teelt in het aansluitend voorjaar. Een kerende grondbewerking is niet toegelaten;
 • Op niet-klei- of leembodems moet u deze bodembedekking tot minimaal 31 januari aanhouden. Kleibodems mogen vanaf 15 oktober geploegd worden, op leembodems mag u vanaf 1 december de bodembedekking onderwerken

  Lees het volledige artikel door te klikken op 'download PDF'.