ABS trekt naar Raad van State om landbouwers te beschermen tegen onmiddellijke impact van nieuwe ministeriƫle stikstofinstructies

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Boerenbond starten een procedure bij de Raad van State om de ministeriële instructies voor de boordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen te schorsen. “Deze instructies betekenen niet minder dan een totaal uitdoofscenario voor de sector. Ze zijn buiten alle proportie. Ingrijpen op bestaande vergunningen haalt bovendien elke rechtszekerheid onderuit. Het is intriest dat we moeten overgaan tot juridische stappen om onze landbouwers te beschermen tegen dergelijke draconische maatregelen”, zeggen Lode Ceyssens en Hendrik Vandamme, voorzitters van Boerenbond en ABS.

Afgelopen maandag 17 juli werden de nieuwe ministeriële instructies afgekondigd. “Buiten alle proportie en totaal onnodig”, zeggen ABS en Boerenbond. “Als bedrijven boven de 0,025% niet hervergund worden, gaat dat concreet over 12.000 bedrijven/gezinnen. En inbreken op bestaande vergunningen, haalt elke rechtszekerheid onderuit. We begrijpen dan ook niet waarom de landbouw aan een dergelijk stringent kader onderworpen wordt en wat dit bijdraagt aan het vermijden van een algemene vergunningenstop. Het enige effect van deze instructies is de ongelijkheid tussen landbouw en industrie nog groter maken, terwijl onze stelling altijd heel helder was: stikstof is stikstof. Ook uit het recente Ineos-arrest wordt één ding heel duidelijk: de landbouw op slot doen om de industrie onder een bepaalde drempel een vrijgeleide te geven, is géén oplossing. Dergelijke draconische toestanden die onze boeren in totale onzekerheid en onrust storten, kunnen we niet zomaar laten passeren.”
Verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringend noodzakelijkheid
Concreet dienen Boerenbond en ABS een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringend noodzakelijkheid in bij de Raad van State.
“We moeten vandaag naar de rechter”, zeggen beide organisaties. “We worden geconfronteerd met boeren die bezig waren met verlenging van hun vergunning, waar vandaag met deze instructie een streep door wordt getrokken. Waardoor sluiting dreigt. Leden die zich vandaag in een vergunningprocedure bevinden, worden met onmiddellijke ingang getroffen. Terwijl het gaat over bedrijven die vandaag al alle mogelijke maatregelen nemen voor stikstofreducties, of bedrijven die na verlenging van hun vergunning kunnen inzetten op reducerende maatregelen.”

De gevraagde schorsing is gebaseerd op vier middelen: 
  • de ministeriële instructies hebben een verordenend karakter dat ze niet mogen hebben;
  • er is geen afweging gemaakt of er een nieuw plan-MER/passende beoordeling gemaakt moest worden;
  • door dit gebrek aan plan-MER en passende beoordeling is er ook geen gedegen afweging gemaakt van de socio-economische impact voor de landbouwsector van het verstrengde vergunningskader;
  • er wordt onterecht een onderscheid gemaakt tussen stikstof uit ammoniak of NOx, waarbij het verschil door deze instructies nog groter wordt dan het al was.
     
Eerste stap
Het is de intentie de instructies zo snel als mogelijk te laten schorsen zodat ze niet meer kunnen toegepast worden.
“We zijn net één week verder. Deze vraag tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is een eerste stap, om snel te schakelen en te vragen dat deze verordening geen toepassing meer heeft. Ondertussen blijven we verdere juridische stappen bestuderen”, laten Boerenbond en ABS weten. “Landbouwers en ondernemers in Vlaanderen hebben geen boodschap aan draconische ad hoc maatregelen, maar een degelijk rechtskader dat toekomst geeft in Vlaanderen.”