Akkoord voor de groentesector: gemengde gevoelens bij de telers

Vandaag was voor de telers van diepvriesgroenten een belangrijke dag in de prijsonderhandelingen, een dag die het komende teeltjaar verder bepaalt. De dag is afgesloten met een akkoord tussen de afnemers van groenten voor industriële verwerking en INGRO.
We zijn tevreden dat we met onze syndicale acties resultaat hebben geboekt voor de landbouwers. De initiatieven die ABS, het Algemeen Boerensyndicaat, de voorgaande weken heeft genomen, hebben de prijsonderhandelingen in de goede richting begeleid en voor een substantiële prijsverhoging gezorgd.
Toch zijn we niet helemaal tevreden. Bij de groentetelers zijn de gevoelens gemengd. Opgelucht dat er een akkoord is, maar er is ook ontgoocheling. Niet alle prijsvoorstellen zijn niet wat de landbouwers voor ogen hadden om een rendabele teelt te hebben en dat maakt vragen los.
Is dit de waarde voor de inzet die we dagdagelijks realiseren? Moeten we hiervoor dag en nacht, op zon- en feestdagen, in regen en in wind in de weer zijn om kwalitatief voedsel te produceren? Ontgoocheling en gelatenheid zijn gevoelens die nu ook naar voor komen.
We kunnen als ABS enkel besluiten dat ieder voor zich zijn situatie moet bekijken. De rekening moet nu gemaakt worden en grijp in indien nodig. Risicovolle groenteteelten worden misschien beter vervangen door stabielere akkerbouwgewassen. Op deze manier kunnen de groentetelers dan ook eens genieten van hun gezin en familie op zondag.
We willen al onze leden bedanken die ,volgens hun mogelijkheden, de acties ondersteund hebben.
#Boerzktrespect
 
Terug