Een robuust watersysteem gevraagd, maar wel niet ten koste van de boer

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is sterk teleurgesteld na het uitblijven van acties inzake de droogte. Begin deze week heeft de Droogtecommissie een grote, weliswaar symbolische, fout gemaakt door het signaal te geven dat voor de onze burgers burger in onze maatschappij de gevolgen van deze droogte onbestaande zijn, terwijl de landbouwsector zijn gewassen ten onder ziet gaan. Voor het ABS is dit een compleet foute boodschap die de Overheid geeft, want de factuur zal uiteindelijk toch betaald moeten worden. Daarnaast vraagt het ABS onze Overheid snel werk te maken van een ‘robuust watersysteem’, maar dit evenwel niet ten koste van onze Vlaamse boeren.
Het is in ieders belang, en niet enkel in het belang van de landbouwsector dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de gevolgen van de klimaatsverandering te helpen dragen. Een verbod op het beregenen van gazons en het wassen van de auto zou een duidelijke boodschap richting de burger geweest zijn dat er in tijden van extreme droogte nuttiger toepassingen voor regenwater zijn. Menig burger beseft dit gelukkig wel al, getuige de vele verdorde gazons en stoffige auto’s, maar er zijn er nog steeds waar het niet doordringt dat er actie nodig is.