Het Vlaams Strategisch Plan op de valreep goedgekeurd

Het Vlaams Strategisch plan is op de valreep goedgekeurd door de Europese Commissie. Hopelijk staat nu niets meer in de weg om in 2023 grotendeels met het nieuwe GLB te beginnen. Het ABS rekent nu op een vlotte goedkeuring, zonder verregaande wijzigingen door de Vlaamse regering, zodat onze landbouwers ermee aan de slag kunnen.

De opmaak en goedkeuring van dit plan is niet van een leien dakje gelopen. Dat is best wel jammer, want het eerste plan was sterker dan hetgeen nu voorligt. Het strategisch plan dat nu goedgekeurd is bevat zeker en vast elementen die goed zijn en waar de Vlaamse landbouwer mee vooruit kan. Anderzijds zal de verlaging van de directe inkomenssteun en de zware verstrenging van de randvoorwaarden in de conditionaliteiten zwaar vallen bij onze Vlaamse landbouwers. Een en ander kan via ecoregelingen gecompenseerd worden, maar de vraag is in hoeverre het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De complexiteit van dit nieuwe GLB laat vermoeden dat je de eerste jaren wegwijs zal moeten geraken door alle nieuwe regelgeving.

Lees verder door te klikken op 'download PDF'